Sökning: "systematic work environment management"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden systematic work environment management.

 1. 1. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: The ongoing climate change is something that affects us all. Sweden is one of all UN member states that has signed Agenda 2030, which means that we are committed to actively work with and tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. Scania Nya Gjuteri : Skanskas projektspecifika utmaningar med det systematiska arbetsmiljöarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicole Aroyan; George Labib; [2021]
  Nyckelord :systematic work environment management; coordination; side contractor; work environment; general contractor; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; samordningsansvar; sidoentreprenör; arbetsmiljö; generalentreprenad;

  Sammanfattning : Stora industriprojekt med många involverade parter är komplexa redan som de är. Därav är ett inarbetat och noga planerat systematiskt arbetsmiljöarbete avgörande för en god arbetsmiljö där många personer vistas och arbetar på samma yta. LÄS MER

 3. 3. Trefaldig symbios: Teknologi, Organisation & Covid-19. : En deduktiv studie som undersöker resultatet av en accelererad digital transformering.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Kim Anderberg; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; T-O-E; digital organization culture; smart leadership; TAM; UTAUT; strategy; Covid-19.; Digital transformering; T-O-E; digital organisationskultur; smart ledarskap; TAM; UTAUT; strategi; Covid-19.;

  Sammanfattning : Organizations that adopt digital innovations are facing a digital transformation, which can cause complications if not implemented in a systematic and methodical way. Due to Covid-19 organizations have had to adapt their work structure to enable personal to work from home to ensure the health of staff and customers. LÄS MER

 4. 4. ”Det ska vara coolt att jobba med säkerhet” : En kvalitativ studie om chefer i en stålindustri och deras uppfattningar av säkerhetsklimat

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Julia Enström; Emilia Wandler; [2021]
  Nyckelord :Safety Climate; Safety Behavior; Risk Awareness; Leadership; Industry; Säkerhetsklimat; Säkerhetsbeteende; Riskmedvetenhet; Ledarskap; Industri;

  Sammanfattning : Syftet med kandidatuppsatsen var att undersöka hur chefer uppfattar säkerhetsklimat och sinroll i säkerhetsklimatet. Studien tillämpar en kvalitativ metod där det empiriska materialet harsamlats in med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsutveckling för avfallshantering : Förslag på kontrollverktyg för ökad kvalitet i process

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Elvira Johansson; [2021]
  Nyckelord :kvalitetsutveckling; kvalitetsverktyg; standardisering; förbättringsarbete; avfallshantering; processutveckling;

  Sammanfattning : Due to an increased awareness of the environment, the recycling aspect in allorganizations has become more important. Logistikbolaget manages waste in realestates, from pick up at tenants to delivery for independent carriers. One ofLogistikbolaget’s customers is one of Scandinavia’s biggest malls. This requires anadvanced logistical flow. LÄS MER