Sökning: "systematisk litteratur studie"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden systematisk litteratur studie.

 1. 1. Likhetstecknets betydelse för lågstadiets elever : En systematisk litteraturstudie av vanliga missuppfattningar hos elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alicia Ågren; Matilda Ödlund; [2020]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; relationell; operationell; missuppfattningar; undervisning  ;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan förebygga och möta dessa missuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Vård och behandling för äldre med alkoholmissbruk. : En litteraturstudie om hanteringen av äldre individers behov av vård och behandling för sitt alkoholmissbruk.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olofsson Maria; Svedin Annie; [2019]
  Nyckelord :Äldre; alkoholmissbruk; pension; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Alkoholmissbruk bland äldre personer är ett socialt problem som blivit allt mer uppmärksammat i samhället de senaste åren. En anledning till ökningen är det faktum att landets invånare blir allt äldre, därmed växer även gruppen med äldre individer. LÄS MER

 3. 3. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 4. 4. Utvecklande läsning : En systematisk litteraturstudie om arbetet med läsförståelse och lässtrategier i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Rebecka Ivarsson; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; lässtrategier; undervisning; läsutveckling; gymnasiet; läsning;

  Sammanfattning : Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. LÄS MER

 5. 5. Sakernas Internet : En studie om vehicular fog computing påverkan i trafiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Felix Ahlcrona; [2018]
  Nyckelord :IoT; big data; fog computing; vehicular fog computing; connected vehicles; Sakernas internet; big data; fog computing; vehicular fog computing; uppkopplade bilar;

  Sammanfattning : Framtidens fordon kommer vara väldigt annorlunda jämfört med dagens fordon. Stor del av förändringen kommer ske med hjälp av IoT. Världen kommer bli oerhört uppkopplat, sensorer kommer kunna ta fram data som de flesta av oss inte ens visste fanns. Mer data betyder även mer problem. LÄS MER