Sökning: "systematisk litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 2625 uppsatser innehållade orden systematisk litteraturstudie.

 1. 1. Nosokomielle bakterieinfektioner som konsekvens af endoskopiske undersøgelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Maria Skovbjerg; [2021-11-22]
  Nyckelord :Nosokomielle bakterieinfektioner; Endoskopiske undersøgelser;

  Sammanfattning : Baggrund: Fleksible endoskoper er komplekse flergangsudstyr med lange tynde kanaler i vekslende antal, fremstillet af en kombination af forskellige materialer. Grundet deres kompleksitet er disse udstyr vanskelig at genbehandle, derfor kan kontaminerede endoskoper forekomme trods en velimplementeret genbehandlingsprocedure. LÄS MER

 2. 2. Hvordan fjerne Clostridioides difficile fra sykehusmiljøet? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Anne Hilde Sakserud; [2021-11-22]
  Nyckelord :Clostridioides difficile;

  Sammanfattning : Innledning: Clostridioides difficile er en sporedannende bakterie som kan forårsake sykdom av ulik alvorlighetsgrad, fra lett diaré til pseudomembranøs kolitt og død. Bakteriene er en kjent årsak til helsetjenesteassosiert infeksjon over store deler av verden. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPI INOM ÄTSTÖRNINGSVÅRDEN. En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Köck Ekegren; Isabella Lööf; [2021-11-18]
  Nyckelord :Fysioterapi; Ätstörningar; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Ätstörningar kännetecknas av patologisk fixering vid vikt, mat och den egna kroppens utseende. Alla former av ätstörningar är associerade med kraftigt försämrad fysisk hälsa. Inom fysioterapi har kroppen, dess funktioner och rörelser alltid varit centralt. LÄS MER

 4. 4. Etisk support inom akutsjukvård och intensivvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Olausson; [2021-08-19]
  Nyckelord :Intensivvård; etisk analys; etisk konsultation; etisk rond; moral case deliberation;

  Sammanfattning : Background: Health care personnel often face ethically difficult situations in their work with patients. The ethical difficult situations that occurs, can be questions regarding lifesustaining treatment by a critical ill patients, patients autonomi to conflics between health care personnel and surrogates. LÄS MER

 5. 5. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER