Sökning: "systematisk-funktionell grammatik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden systematisk-funktionell grammatik.

 1. 1. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Teaching English grammar : A study of approaches to formal grammar instruction in the subject English in Swedish upper secondary school

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maureen Lugoloobi-Nalunga; [2017]
  Nyckelord :Grammar instruction; grammar learning; grammar acquisition; language development; second language; foreign language; EFL ESL; Second Language Acquisition; SLA.; Grammatikundervisning; grammatikinlärning; språkinlärning; språkutveckling; andraspråk; främmande språk; andraspråksinlärning.;

  Sammanfattning : The main aim of the present study was to identify examples of practical grammar instruction methods in an EFL/ESL classroom in Swedish upper secondary school. Data was collected through classroom observations and interviews. LÄS MER