Sökning: "systematiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden systematiska perspektivet.

 1. 1. Lärande genom resonemang för problemlösning i matematikundervisning i skolår 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Mao; Fanny Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Matematisk problemlösningsförmåga är en av de förmågor som matematikundervisning på högstadiet ska utveckla hos eleverna. Vår erfarenhet är att detta är en förmåga som många elever känner vånda inför och upplever som svårt. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och konsekvenser av co-teaching : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Nordenstam; Hulda Fjellström; [2020]
  Nyckelord :co-teaching; undervisningsmetod; stöd och anpassningar; systematisk litteraturstudie; USA;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att öka kunskapen om co-teaching som ett effektivt sätt att organisera undervisningen samt arbetet med elevers stöd och anpassningar. Studien vilar på det sociokulturella perspektivet gällande synen på lärandet samt ideologiskt det specialpedagogiska kritiska perspektivet. LÄS MER

 3. 3. Elevers utveckling och svårigheter i subtraktion : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amilia Byström; Sofie Björell; [2020]
  Nyckelord :Matematik; subtraktion; svårigheter; progression;

  Sammanfattning : Av svenska elever är det 12 procent som inte uppnår de grundläggande kunskapskraven inom matematik när det går i årskurs 6. Syftet med den systematiska litteraturstudie är att undersöka om och i så fall vilka svårigheter som finns inom området subtraktion hos elever i mellanstadiet och hur lärare kan ge elever progression i sin kunskapsutveckling av subtraktion utifrån tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Likhetstecknets betydelse för lågstadiets elever : En systematisk litteraturstudie av vanliga missuppfattningar hos elever på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Alicia Ågren; Matilda Ödlund; [2020]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; relationell; operationell; missuppfattningar; undervisning  ;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie är elevers förståelse för likhetstecknets betydelse i fokus. Syftet med denna studie är att undersöka vilka missuppfattningar forskning har identifierat att elever på lågstadiet kan ha gällande likhetstecknets betydelse, samt hur lärarna i undervisningen kan förebygga och möta dessa missuppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Handlingsplan som ett skolutvecklingsverktyg : Tre professioners erfarenheter av att arbeta med en handlingsplan för den tidiga språk-läs- och skrivutvecklingen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Britt Edén-Heinonen; [2020]
  Nyckelord :Handlingsplan; dokument; måluppfyllelse; gemensam förståelse; styrkedja;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka tre skolutvecklingsprofessioners erfarenheter av att arbeta med en handlingsplan gällande elevers måluppfyllelse i den tidiga språk- läs- och skrivutvecklingen. Informanterna som ingår i studien är två specialpedagoger, två speciallärare och två förstelärare, vilka arbetar på fyra olika skolenheter inom samma kommun. LÄS MER