Sökning: "systematiskt arbetsmiljöarbete SAM"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden systematiskt arbetsmiljöarbete SAM.

 1. 1. Scania Nya Gjuteri : Skanskas projektspecifika utmaningar med det systematiska arbetsmiljöarbetet

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicole Aroyan; George Labib; [2021]
  Nyckelord :systematic work environment management; coordination; side contractor; work environment; general contractor; systematiskt arbetsmiljöarbete SAM ; samordningsansvar; sidoentreprenör; arbetsmiljö; generalentreprenad;

  Sammanfattning : Stora industriprojekt med många involverade parter är komplexa redan som de är. Därav är ett inarbetat och noga planerat systematiskt arbetsmiljöarbete avgörande för en god arbetsmiljö där många personer vistas och arbetar på samma yta. LÄS MER

 2. 2. Upplevda hinder för SAM i små och medelstora organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Holmström Jahncke; Hannah Begby Persson; [2021]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; Små och medelstora företag; Arbetsengagemang; Tid; Kunskap;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är en viktig beståndsdel i varje organisation oavsett storlek. Syftet med studien var att identifiera upplevelser av svårigheter vid implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete inom mindre organisationer. LÄS MER

 3. 3. Byggarbetsplatsens arbetsmiljöarbete : Effekterna av en arbetsmiljöinsats på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Adam Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Work environment; Systematic Work Environment Management; SWEM; Work environment initiative; Construction site; Arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Arbetsmiljöinsats; Byggarbetsplats;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschen har kompetensbrist, låga vinstmarginaler och är en av de mest olycksdrabbade branscher i Sverige. Byggarbetsplatser har ständiga förändringar och olika förutsättningar för att kunna leverera en bra slutprodukt och samtidigt upprätthålla en god arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa-Ett arbete om arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Felicia Hagsten Sjöberg; Andersson Beatrice; [2021]
  Nyckelord :Work environment; mental illness; literature study; the Swedish work environment authority´s statute book; work with the systematic work environment; organizational and work environment; Arbetsmiljö; psykisk ohälsa; litteraturstudie; arbetsmiljöverkets författningssamling; systematiskt arbetsmiljöarbete; organisatorisk och social arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att ta reda på hur företag arbetar med arbetsmiljö och vad de gör för att förebygga psykisk ohälsa. Det har utförts både en litteraturstudie och intervjuer för att få så bra och tydlig information som möjligt över hur företaget arbetar med arbetsmiljö, samt vilka lagar och regler som måste följas. LÄS MER

 5. 5. Shared working environment responsibilities in the staffing industry : A shared leadership perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; [2020]
  Nyckelord :Staffing industry; Shared leadership; Shared responsibility; Working environment; Systematic Work Environmental Management; Systematiskt Arbetsmiljöarbete; SAM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore Swedish leaders in staffing agencies experiences, thoughts, and insights regarding the implementation of the legislative works around SAM (Systematic Work Environmental Management AFS 2001:1). In the context of SAM, the legislation entails a complex triangular relationship between the staffing agency, their customer, and the consultant. LÄS MER