Sökning: "systembolaget monopol"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden systembolaget monopol.

 1. 1. "Köp inte! Det är inte öl, det är vatten" : En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sara Boskovic; Fanny Hammarberg; [2019]
  Nyckelord :MCDA; alcohol; Systembolaget; monopoly; strategic communication; marketing communication; social responsibility; MCDA; alkohol; Systembolaget; monopol; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; samhällsansvar;

  Sammanfattning : This study analyses the marketing communication of Systembolaget. The material is the organization's last three tv-commercials. The aim of the study is to problematize the marketing communication of Systembolaget since it is a non-profit organization owned by the government. LÄS MER

 2. 2. Tillit genom typsnitt - En undersökning av pålitliga typsnitt för varumärken på webben, utifrån kognitionsvetenskapliga teorier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Lina Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :Typsnitt; Typografi; Pålitlighet; Pålitliga typsnitt; egenskaper på typsnitt; Kognitionsvetenskap; Helvetica; Proxima Nova; Arial; Monopol; Roboto; Systembolaget; 1177 Vårdguiden;

  Sammanfattning : Pålitlighet och tillit identifieras som ett viktigt krav för att konsumenter skall lita på en webbplats. Typografi definieras som ett steg för att en webbplatts skall uppfattas som pålitlig. LÄS MER

 3. 3. Ett glas vin med omtanke : Systembolagets kamp i den svenska alkoholkulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Juhani Pihlajainen; Victor Fors-Jadin; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; Operation vin; alkoholkonsumtion; reklam; informationskampanj; kultur; alkoholkultur;

  Sammanfattning : Systembolagets externa kommunikation är någonting många i Sverige får ta del av. Deras uppdrag är unikt, då de har monopol på detaljhandeln av alkoholhaltiga drycker i Sverige samt ett uppdrag att sälja med ansvar, utan ett vinstintresse. LÄS MER

 4. 4. En unik ankarbutik - en kvalitativ studie av Systembolagets butikslokalisering och dess inverkan på platsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Sjölander; Lisa Tunhage; [2018]
  Nyckelord :Systembolaget; platsutveckling; agglomeration; ankarbutik; kundflöde; monopol; alkohol; Business and Economics; General Works; Social Sciences;

  Sammanfattning : I och med att konkurrensen om kunderna ökar behöver utformningen av platser syfta till att attrahera människor. Som en konsekvens av den ökade konkurrensen är det viktigt med samlokalisering av handelsaktörer för att locka människor till platsen. LÄS MER

 5. 5. Gårdsförsäljning en möjlighet för Sverige : Farm sales in Sweden- a new possibility

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Karl Stolpstedt; [2018]
  Nyckelord :Alkohollagen; alkoholskatt; gårdsförsäljning; systembolaget;

  Sammanfattning : I Sverige har en längre tid debatterats om ett införande av gårdsförsäljning av alkohol- drycker på tillverkningsplatsen. I Sverige tillfaller dock ensamrätten till detaljhandel med alkohol Systembolaget AB. Ska lagstiftningen på denna punkt ändras, måste den samtidigt vara förenlig med EU-rätten på området. LÄS MER