Sökning: "systembolaget"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet systembolaget.

 1. 1. Nulägesanalys och förbättringsåtgärder på lanseringsplaner för tillfälligt sortiment exklusivt på Systembolaget AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Robert Berglund; Philip Lundborg; [2023]
  Nyckelord :alcohol monopoly; Fishbone diagram; ISO 9000; Launch plan; Porter s five forces; The Kano model; alkoholmonopol; fiskbensdiagram; ISO 9000; kanomodellen; lanseringsplan; Porter s five forces;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to study a process within Systembolaget AB that affects a selected part of the assortment model. The assortment is defined as TSE, which stands for tillfälligt sortiment exklusivt, that can be described as temporary assortment exclusively. LÄS MER

 2. 2. Din tonåring och alkoholen : en kvalitativ studie om Systembolaget och IQ:s kommunikationskampanjer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nelly Bårdén; Therese Johansson; [2023]
  Nyckelord :IQinitiativet; kommunikationskampanjer; igenkänning; Tonårsparlören; encoding decoding; risksamhälle; strategisk kommunikation; Systembolaget; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur vårdnadshavare till tonåringar mellan 15-18 år ser på kampanjmaterial från IQ och Systembolaget, vidare hur detta formar konversationerna från vårdnadshavarnas perspektiv om ämnet alkohol. Studien utförs i tre intervjuer i form av fokusgrupper med vårdnadshavare till tonåringar. LÄS MER

 3. 3. Implementering av större projekt - KPIer och målstyrning i förändringsledning : En Fallstudie av Systembolaget AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Henrik Lisstorp; Simon Malmqivst; [2023]
  Nyckelord :Change management; ADKAR; Key Performance Indicators; Management by Objectives;

  Sammanfattning : Background and problem: Earlier research within the change management field suggests that implementation of new projects have a high rate of failure. This is problematic considering that successful implementation of projects correlates well with an organization's long term survivability. LÄS MER

 4. 4. Öppet och stängt samtidigt? - En studie om Systembolagets strategier för att skapa och vidmakthålla legitimitet i en komplex omgivning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Wachtmeister; Melina Rosendahl; [2023]
  Nyckelord :legitimacy; systembolaget; stakeholders; conflicting interests; social institutions; legitimitet; systembolaget; intressenter; motstridiga intressen; sociala institutioner;

  Sammanfattning : Systembolaget är en organisation som navigerar i en komplex miljö där hänsyn behöver tas till olika intressenters intressen samt samhällsuppdraget de blivit tilldelade av staten. I den komplexa miljön kan det vara svårt för organisationen att hantera sin legitimitet. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrik hållbarhetskommunikation - vad är det? : En tematisk analys av Naturkompaniet, Systembolaget och MAX Burgers hållbarhetskommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jessica Oskarsson; Matilda Markén; [2023]
  Nyckelord :Sustainability Communication; Instagram; Sustainability Brand Index; ARI-model; CASC-scale; LC4MP; Emotions; Cognitive Overload; Naturkompaniet; Systembolaget; MAX Burgers; Hållbarhetskommunikation; Hållbarhetskommunikation på sociala medier; Instagram; ommunication; Instagram; ARI-modellen; CASC-skalan; LC4MP; Känslor; Kognitiv belastning; Naturkompaniet; Systembolaget; MAX Burgers;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how companies perceived as sustainable by consumers engage in sustainability communication on social media. An abundance of information is common in today's digitized society - how do you as a company push through the noise - especially, with a serious message that does not belong on social media? The basis for determining which companies succeed in their sustainability communication is based on the Sustainable Brand Index Report from 2022. LÄS MER