Sökning: "systembyte"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet systembyte.

 1. 1. Riskhantering vid ett systembyte

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lindgren Emma; Rosén Kajsa; [2019]
  Nyckelord :risk management; implementation risks; implementation; POS-system; cloud-computing; hotel industry;

  Sammanfattning : I och med den teknologiska utvecklingen som sker i dagens samhälle blir hotellbranschen mer digitaliserad. Riskhantering får därför en större plats i organisationer som implementerar POS-system. Då dessa system konstrueras på många olika sätt och varierar i komplexitet bildas risker. LÄS MER

 2. 2. Lärplattformar i skolan - En studie av lärares användaracceptans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Simon Lagos Sallhed; Daniel Lindén; Joel Pennegård; [2015]
  Nyckelord :användaracceptans; lärplattform; learning management systems; LMS; lärare; gymnasieskola; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag använder sig en majoritet av alla svenska grund- och gymnasieskolor av en lärplattform. En lärplattform är mjukvara som stödjer både det administrativa och pedagogiska arbetet och används bland annat till kommunikation, bedömning och till att tillhandahålla material i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Energianalys av hygieniseringssystem : jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johanna Grim; [2014]
  Nyckelord :biogas; hygienisering; pastörisering; energibehov; biogasproduktion;

  Sammanfattning : The biogas plant Kungsängens gård, owned by Uppsala Vatten och Avfall AB, produces biogas and biomanure from organic household waste, food processing waste and slaughterhouse waste. In year 2012, 4.4 million Nm3 of biogas were produced from 25 200 tons of waste. LÄS MER

 4. 4. Kalvhyddor och kalvens hälsa

  M1-uppsats, SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Författare :Karin Santesson; Anna Hallin; [2012]
  Nyckelord :kalvar; kalvhyddor; inhysning; kalvhälsa; skötsel;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar kalvhälsa och då fokuserat på uppfödning i kalvhyddor, vilka står utomhus. Arbetet innefattar en litteraturstudie samt studiebesök på olika gårdar i Skåne med kalvhyddor som inhysningssystem till sina kalvar. Lantbrukarna intervjuades om vad de tyckte var deras kalvhyddors för- och nackdelar. LÄS MER

 5. 5. Förstudie för byte till SWEREF 99 vid Forsmarks kärnkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marie Jacobsson; [2012]
  Nyckelord :referenssystemsbyte; SWEREF 99;

  Sammanfattning : I och med utvecklingen av globala satellitnavigeringssystem (GNSS) har Sverige, genom Lantmäteriet, skapat ett globalt anpassat referenssystem för både nationell och lokal användning kallat SWEREF 99. Med GNSS kan mätningar i SWEREF 99 idag göras med en mätosäkerhet från några meter, ner till centimeter beroende på metod. LÄS MER