Sökning: "systemhandling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet systemhandling.

 1. 1. Från CAD till BIM inom småhusindustrin

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Fredrik Hansen; Jesper Palmquist; [2015]
  Nyckelord :2D; 3D; 3D-modell; Architecture; Arkitekt; Autodesk; BIM; Bygghandlingar; CAD; Konstruktör; Pre-fab; Produktion; Revit; Småhusföretag; Systemhandling; Övergång;

  Sammanfattning : BIM står för Building Information Modeling. Det är en ny teknik för att konstruera en virtuell modell av en byggnad i digitalt format. De stora fördelarna med BIM är att alla komponenter som läggs till i modellen innehåller information. Av informationen genereras automatiskt de handlingar och listor som behövs. LÄS MER

 2. 2. Vinge för vågförbättring vid flöde över segmentlucka

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Caroline Lindberg; [2013]
  Nyckelord :segment gate; navigation lock; surf; waves; spoiler; segmentlucka; sluss; surfing; vågor; spoiler;

  Sammanfattning : Tikab Strukturmekanik AB, (Tikab), ett teknikkonsultföretag, har utvecklat en systemhandling för en ny sluss till ”nya Slussen” i Stockholm på uppdrag av Stockholm stad, Exploateringskontoret. En del i projektet var att även skapa attraktiva bonusfunktioner till anläggningen. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av höjdosäkerheten i digitala höjdmodeller framställda fotogrammetriskt med UAS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Andreas Svensson; Tim Zetterberg; [2013]
  Nyckelord :UAS DEM DSM Digital Fotogrammetri Höjdosäkerhet;

  Sammanfattning : Digitala ytmodeller (Digital Surface Model – DSM) används ofta i geodetiskt sammanhang. DSM har länge skapats bland annat med hjälp av fotogrammetri där flygbilder har tagits med traditionella flygningar. Intresset tilltar nu för att framställa DSM med hjälp av obemannade flygfarkoster, så kallade UAS (Unmanned Aircraft System). LÄS MER