Sökning: "systemic functional grammar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden systemic functional grammar.

 1. 1. Kan jag tjänstgöra om jag har barn? : En multimodal studie om hur Försvarsmaktens jämställdhetssatsning år 2015–2018 kom till uttryck i reklamkampanjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Matilda Hofling; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; equality; advertising; stereotypes; multimodality; sociosemiotics; systemic functional grammar; linguistics; communication.; Försvarsmakten; jämställdhet; reklam; stereotyper; multimodalitet; sociosemiotik; systematisk-funktionell grammatik; lingvistik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur myndigheten Försvarsmaktens jämställdhetssatsning mellan åren 2015 och 2018 visuellt och språkligt kom till uttryck i två reklamkampanjer som lanserades under samma tidsperiod. Studien vill även ge ökad förståelse för hur bild och text samspelar i reklam som ämnar bidra till ökad jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändring: Slumpmässig händelse eller konsekvens av aktiv handling? : En analys av transitivitet och ergativitet i läromedel inom geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hanna Ferm; [2020]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; textbooks; climate change; ideational analysis; transitivity; ergativity; Systemisk-funktionell grammatik; läromedel; klimatförändring; ideationell analys; transitivitet; ergativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra och diskutera hur klimatförändringar beskrivs i läromedel ämnade för grundskolan i ämnet geografi. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den ideationella grammatiken. LÄS MER

 3. 3. "Det finns även personer som..." : En transitivitetsanalys av trans*personer i text

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jack Ohlson; [2020]
  Nyckelord :transitivity; genderism; systemic functional grammar; trans*; discrimination; transitivitet; genderism; systemisk-funktionell grammatik; trans*; trans*personer; diskriminering;

  Sammanfattning : I “Det finns även personer som...”: En transitivitetsanalys av trans*personer i text undersöks tre olika texter. LÄS MER

 4. 4. “All Can Achieve Beauty” : A Diachronic Multimodal Text Analysis of Skin Care Advertisements 1920-2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Linn Wibom; [2019]
  Nyckelord :Multimodality; systemic functional linguistics; visual grammar; advertisements; beauty; skin care.;

  Sammanfattning : Advertisements are multimodal texts created to get attention from potential customers in order to sell products. Previous research has shown how advertisements’ visual and verbal features make up ideological codes that are used to affect readers. LÄS MER

 5. 5. Abstraktionsnivå och grammatisk utveckling i L2-elevers texter : En analys utifrån systemiskt-funktionellt perspektiv och processbarhetsteorin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanne Svensson; [2019]
  Nyckelord :abstraktionsnivå; konkretionsnivå; processbarhetsteorin; systemisk funktionell analys; nominalisering; processer; deltagare; informationstunga ord;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte var att relatera elevers språkliga abstraktionsgrad med deras grammatiska nivå enligt Processbarhetsteorin (PT). Med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik (SFG) analyserades abstraktionsgrad i form av informationstunga ord samt vilka processtyper eleverna använde. LÄS MER