Sökning: "systemisch-funktionale Linguistik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden systemisch-funktionale Linguistik.

 1. 1. »Jetzt muss jeder Patriot aktiv werden!« : Diskurslinguistische Analyse der strategischen politischen Kommunikation der Identitären Bewegung Österreich

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tyska

  Författare :Jesse Juopperi; [2019]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Systemic-Functional Linguistics; Multimodality; Strategic Political Communication; New Right; Identitarian Movement; Diskursanalyse; systemisch-funktionale Linguistik; Multimodalität; strategische politische Kommunikation; Neue Rechte; Identitäre Bewegung; diskursanalys; systemisk-funktionell lingvistik; multimodalitet; strategisk politisk kommunikation; nya högern; identitära rörelsen;

  Sammanfattning : This study aims to describe the strategic political communication of the Identitarian Movement in Austria (in German known as Identitäre Bewegung Österreich) and concentrates on identifying means of persuasive language on the homepage of the movement, which is known to be nationalistic and critical towards migration. The study is based on a corpus containing a selection of blog entries, as well as a sample of images published on the homepage, and is carried out using a qualitative method combining discourse linguistics, systemic-functional linguistics and multimodal theory. LÄS MER

 2. 2. Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån! : En systemisk-funktionell analys av en tysk och en svensk informationsbroschyr för flyktingbarn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Pfister; [2016]
  Nyckelord :Textforschung; systemisch-funktionale Grammatik SFG ; kontrastive Linguistik; Soziosemiotik; unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Migrationsverket; Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. BumF ; Sachprosa; Informationsbroschüren; textforskning; systemisk-funktionell grammatik SFG ; kontrastiv lingvistik; sociosemiotik; ensamkommande flyktingbarn; Migrationsverket; Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. BumF ; sakprosa; informationsbroschyrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två informationsbroschyrer för ensamkommande flyktingbarn, en svensk och en tysk. Syftet är att ta reda på hur sändarna beskriver de asylsökande, och om det finns skillnader i hur de olika länderna tilltalar flyktingbarnen. LÄS MER