Sökning: "systemisk funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden systemisk funktionell grammatik.

 1. 1. Klimatförändring: Slumpmässig händelse eller konsekvens av aktiv handling? : En analys av transitivitet och ergativitet i läromedel inom geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Hanna Ferm; [2020]
  Nyckelord :Systemic functional grammar; textbooks; climate change; ideational analysis; transitivity; ergativity; Systemisk-funktionell grammatik; läromedel; klimatförändring; ideationell analys; transitivitet; ergativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att synliggöra och diskutera hur klimatförändringar beskrivs i läromedel ämnade för grundskolan i ämnet geografi. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt är systemisk-funktionell grammatik, med fokus på den ideationella grammatiken. LÄS MER

 2. 2. "Det finns även personer som..." : En transitivitetsanalys av trans*personer i text

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jack Ohlson; [2020]
  Nyckelord :transitivity; genderism; systemic functional grammar; trans*; discrimination; transitivitet; genderism; systemisk-funktionell grammatik; trans*; trans*personer; diskriminering;

  Sammanfattning : I “Det finns även personer som...”: En transitivitetsanalys av trans*personer i text undersöks tre olika texter. LÄS MER

 3. 3. Att blåsa liv i forntiden : En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :museum; systemisk-funktionell grammatik; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; svenska; Historiska museet; Bäckaskogskvinnan; Skateholmsgraven;

  Sammanfattning : Denna undersökning inriktar sig på hur Historiska museet i Stockholm kommunicerar genom montertexter. Syftet är att ta reda på hur museet skapar en relation mellan museum och besökare, samt mellan besökare och historia genom utställningstexter. Materialet består av skrivna texter hämtade från två rum på utställningen Forntider. LÄS MER

 4. 4. ”Alla människor behöver rörelse för att må bra” : En studie av modelläsare och legitimering av träning förmedlade genom webbtexter från två gymkedjor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnéa Csirmaz; [2020]
  Nyckelord :Appraisal; SFG; model reader; reader role; legitimization; training; evaluations; Appraisal; SFG; modelläsare; läsarroll; legitimering; träning; evalueringar;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som avsikt att ta reda på hur två gym förmedlar värderingar runt träning i sina informerande webbtexter. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken läsarroll som erbjuds i texterna, vilken modelläsare som konstrueras och hur gymmen legitimerar träning. LÄS MER

 5. 5. Mediernas bild av ett hav i kris : En språkvetenskaplig analys av Östersjöskildringen i svenska medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maja Andersson; [2020]
  Nyckelord :Svenska språket; Östersjön; journalistik; innehållsanalys; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell grammatik; transitivitetsanalys; ergativitetsanalys;

  Sammanfattning : Östersjön är ett unikt hav som länge har kämpat med miljöproblem såsom övergödning, miljögifter och klimatförändringarnas påverkan. Syftet med denna studie är att granska hur mycket utrymme svenska nyhetsmedier ger åt optimism respektive pessimism gällande Östersjöns miljöproblem mellan år 1999 och 2019. LÄS MER