Sökning: "systemisk-funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden systemisk-funktionell grammatik.

 1. 1. Diskursiva regleringar av vad som får och inte får yttras : Nedslag i debatten om Mr. Cool och låten ”Knulla barn”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Per Lindberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; legitimerande strategier; positionering; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras den debatt som ägde rum under sommaren 2018 och som handlade om Mr.Cool och låten ”Knulla barn”. Uppsatsen utgår från en konstruktivistisk språksyn och syftar till att identifiera de diskurser som kan påstås konstituera debatten. LÄS MER

 2. 2. Vem bryr sig? : -        En studie om dialogicitet i Försvarsmaktens rekryteringskampanjer 2011–2013

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lene Lykke-Olesen; [2019]
  Nyckelord :Försvarsmakten; rekrytering; systemisk funktionell grammatik; dialogicitet; språkhandlingar; visuella aspekter; multimodalitet;

  Sammanfattning : 2010 avskaffades den allmänna värnplikten och Försvarsmakten stod inför nya rekryteringsutmaningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Försvarsmakten använder sina rekryteringskampanjer mellan 2011 och 2013 för att förmedla en bild av organisationen som en attraktiv arbetsgivare. LÄS MER

 3. 3. Lättläst med färre förstadeltagare : En jämförande analys av original och lättläst version av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karin Holm; [2019]
  Nyckelord :Lättläst; systemisk-funktionell grammatik; abstraktionsnivå; processer; förstadeltagare;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att utifrån systemisk-funktionell grammatik jämföra abstraktions- nivån i lättläst och originalversion av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer. Studien, som gjorts på två utdrag ur romanen, visar att den lättlästa versionen är mindre abstrakt än originalet eftersom den innehåller avsevärt färre stämningsskapande processer samt renodlar förstadeltagarna, som även de är färre. LÄS MER

 4. 4. "Då höll han fram sitt svärd." : En systemisk-funktionell grammatisk analys av gärningsmannens förekomst i materiella processer i svenska tidningar efter terrordåd i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; [2019]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik; materiella processer; terrordåd; Trollhättan; Kronan; Stockholm; Drottninggatan; gärningsmannen; skolattack; lastbilsattack;

  Sammanfattning : Finns det skillnader mellan hur två olika attentat beskrivs i olika svenska tidningar? Om det finns en skillnad, går det att se skillnaden mellan attentaten eller mellan tidningarna, eller båda? Dessa frågor besvarar den här uppsatsen. Jag har med, hjälp av systemisk-funktionell grammatik, undersökt om det finns någon skillnad mellan hur en svensk kvällstidning (Aftonbladet) och en svensk morgontidning (Göteborgsposten) beskrivit gärningsmannens handlingar med avseende på materiella processer i artiklar publicerade dagarna efter två olika terrorattentat. LÄS MER

 5. 5. MEDBORGAREN I KOMMUNENS KOMMUNIKATIONSPOLICY En jämförelse mellan tio kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Peter Häggbom Norrby; [2018-01-15]
  Nyckelord :Kommunikation; organisationskommunikation; kommunikationspolicy; dialog; delaktighet; inflytande; medskapande; målgrupp; invånare; medborgare; allmänhet; offentlig sektor; myndighet; systemisk-funktionell grammatik; SFG;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the communication policies of the municipalities in Sweden and to test the significance of the hypothesis that municipalities that score a high point in an index on citizen participation more often mention and position their citizens as agents, subjects, active, first position participants or responsible in the course of events or activities that the communication policy texts include them in.Following questions were asked:What position are citizens assigned?What activities are citizens included in?How do the municipalities denominate citizens? The theories were meant to give perspectives on and describe the content of the communication polices of the municipalities. LÄS MER