Sökning: "systemisk-funktionell grammatik"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden systemisk-funktionell grammatik.

 1. 1. Bristningar, infektioner och besvär : En systemisk-funktionell analys av informationstexter om efterförlossningsvård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alex Fälting; [2022]
  Nyckelord :language and gender; critical discourse studies; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språk och kön; kritiska diskursstudier; CDS; förlossningsvård; efterförlossningsvård;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om systemisk-funktionell grammatik och dess möjligheter i undervisningen : Effekterna av goda grammatikkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Fransson; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; metafunktion; metaspråk; språkutveckling; kritiskt tänkande; lärare; grammatikkunskaper;

  Sammanfattning : Systemisk-funktionell grammatik är en ny riktning för synen på språk och grammatik. Den funktionella grammatiken skiljer sig från den traditionella grammatiken genom att fokusera på språkets funktion snarare än vad som anses vara språklig korrekthet. LÄS MER

 3. 3. Vaccinering mot covid-19: ett frivilligt måste?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Madeleine Liedner; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; vaccination; authority communication; Public Health Agency of Sweden; Facebook; interpersonal analysis; critical discourse analysis; Covid-19; vaccinering; myndighetskommunikation; Folkhälsomyndigheten; Facebook; interpersonell analys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur Folkhälsomyndigheten (FHM) kommunicerar om och uppmuntrar till vaccinering mot covid-19 i sina inlägg på Facebook. Målet är att se i vilken talarroll de framträder i inläggen, om den är givande eller krävande samt på vilket sätt de använder sig av modala resurser. LÄS MER

 4. 4. ”Man måste verkligen tro på det för att vilja lägga tid på det” : En intervjustudie om genrebaserad undervisning i årskurs 1–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Isabella Persson; Jennie Stenberg; [2022]
  Nyckelord :Genre-based pedagogy; scaffolding; systemic functional grammar; the circle model; collaboration; Genrepedagogik; cirkelmodellen; stöttning; systemisk funktionell grammatik; samarbete;

  Sammanfattning : Skrivundervisning med stöd av genrepedagogik har sedan några år tillbaka bedrivits i flera svenska skolor. Pedagogiken vilar på sociokulturell teoribildning där stöttning och samarbete är centralt. Syftet med denna intervjustudie är att bidra till kunskap om hur verksamma lärare i årskurserna 1–6 upplever arbetet med genrepedagogik. LÄS MER

 5. 5. En systemisk-funktionell textanalys med ett multimodalt perspektiv : En diakronisk granskning av reklam under sex årtionden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fridur Rún Dungal; Nicolina Ljungqvist; [2022]
  Nyckelord :Bildjournalen; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; multimodalitet; Nöjesguiden; OKEJ; reklam; SFG;

  Sammanfattning : Genom en analys av nio tidningsannonser från 1960-, 1990- och 2020-talet undersöks reklamens utveckling med fokus på språkets variation mellan annonser riktade mot kvinnliga respektive manliga modelläsare. För att undersöka detta granskas visuella och textuella aspekter genom användningen av multimodalitet och systemisk-funktionell grammatik (SFG). LÄS MER