Sökning: "systemlivscykel"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet systemlivscykel.

  1. 1. Systemavveckling : En kartläggning av centrala begrepp samt vägledning till en systematisk avvecklingsprocess

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Stephanie Carlsson; Alice Lindén; [2014]
    Nyckelord :system retirement; systemavveckling; avvecklingsprocess; systemlivscykel;

    Sammanfattning : Organisationer står inför ständiga förändringar och det medför att organisationers IT-system behöver anpassas därefter. För att besvara dessa förändringar investeras det i nya IT-system. Dock prioriteras oftast inte hantering av de föregående systemen, så som systemavveckling. LÄS MER