Sökning: "systemtemperatur"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet systemtemperatur.

 1. 1. Energieffektivisering av falsvärmesystem i vattenkraftverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Hanna Bäck; [2021]
  Nyckelord :Falsvärme; Utskovsluckor; Isfrihållning; Energieffektivisering; Vattenkraftverk;

  Sammanfattning : För att undvika att dammluckor vid vattenkraftverk fryser fast under vintern är det vanligt med värme kring luckorna där uppvärmningen sköts av ett falsvärmesystem. Falsvärmesystemen saknar energimätning men har med sin relativt höga installerade effekt antagits ha en betydande inverkan på den interna energianvändningen. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk Optimering av Systemtemperaturer i Radiatorsystem

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Martin Öhlund; [2020]
  Nyckelord :Heating Systems; Energy Systems; System Temperatures; High Flow Systems; Low Flow Systems; Investment costs; Radiator Systems; 55 45-systems; 55 35-systems; 70 30-systems; 80 60-systems; 80 40-systems; District Heating; Geothermal Heating; Värmesystem; Energisystem; Systemtemperaturer; Högflödesystem; Lågflödesystem; Investeringskostnad; Radiatorsystem; 55 45-system; 55 35-system; 70 30-system; 80 60-system; 80 40-system; Fjärrvärme; Bergvärme;

  Sammanfattning : Systemtemperaturer i värmesystem är en debatterad fråga i Sverige. Vid projektering av ett värmesystem har valet av systemtemperatur en avgörande roll för kostnaden av värmesystemet. LÄS MER

 3. 3. Systemtemperatur för geoenergi : En teknoekonomisk utvärdering av systemtemperatur i geoenergiprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gerson Silva; [2020]
  Nyckelord :Värmesystem; geoenergi; systemtemperatur; livscykelkostnad; LCC;

  Sammanfattning : En energieffektiv geoenergianläggning kan åstadkommas genom att välja rätt systemtemperatur. Systemtemperaturerna påverkas av geoenergisystemets delkomponenter. Syftet har varit att genomföra en teknoekonomisk utvärdering av värmesystemets systemtemperatur i geoenergiprojekt. LÄS MER

 4. 4. Termisk besiktning av kundanläggningar i fjärrvärmesystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Sofia Wiktorsson; [2018]
  Nyckelord :Fjärrvärmecentral; termisk besiktning; VVC; radiator; tappvarmvatten; kundanläggning; systemtemperatur; returtemperatur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : District heating systems need to be made more ecient. Lower system temperatures are desirable for the eciency of the entire system, but it also decreases the temperature-margins that can compensate for faults in the system. Therefor it is crucial to decrease these errors. LÄS MER