Sökning: "systemteori kontext"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden systemteori kontext.

 1. 1. Specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet : En kartläggning och analys av arbetsområden, framgångsfaktorer och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Dahlberg; Sofia Tillqvist; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagog; yrkesroll; förebyggande; främjande; handledning; systemteori; sa-lutogent; patogent; framgångsfaktorer; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring erfarenheter av specialpedagogens yrkesroll på gymnasiet. Den syftar till att bidra med exempel på specialpedagogers arbetsinsatser på olika nivåer samt att identifierar hinder och framgångsfaktorer i relation till den specialpedagogiska yrkesrollen. LÄS MER

 2. 2. "Han får stora kraftfulla utbrott" -En innehållsanalys av pedagogisk bedömning i grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Bjurling; Petra Lilienström; [2019]
  Nyckelord :pedagogisk bedömning; pedagogisk utredning; innehållsanalys; skoldokument; värderande ord;

  Sammanfattning : Upprinnelsen till studien var en önskan och intention att belysa och öka förståelsen för ett av grundskolans ofta använda dokument, pedagogisk bedömning. Vår förhoppning är att studien ska kunna fungera som ett diskussionsunderlag i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. "När hedern är starkare än kärleken till sitt eget barn" : En kvalitativ intervjustudie om hur skolkuratorer förklarar hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ingela Eriksson; Sandra Andrén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolkuratorer beskriver hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare vill vi undersöka vilka förklaringsperspektiv skolkuratorerna använder sig av och om det påverkar deras agerande gällande hedersrelaterat våld och förtryck. LÄS MER

 4. 4. Solving the Facility Location Problem using Graph Theory and Shortest Path Algorithms

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Patrick Zarabi; August Denes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis in systems engineering and optimization theory aims to solve a facility location problem within the context of a confined space with path and proximity constraints. The thesis was commissioned by LKAB Kiruna, to help in their decision of where to construct a new facility on their industrial premises. LÄS MER

 5. 5. Våld i nära relation hos ungdomar - Professionellas perspektiv på en osynlig målgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sophie Lenasson; Matilda Pettersson; [2018]
  Nyckelord :våld i nära relation; ungdomar; professionella; ekologisk systemteori; empowerment; intersektionalitet; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom professionellas erfarenheter och arbete skapa förståelse för deras upplevelser av ungdomars situation gällande utsatthet för våld i nära partnerrelationer inom en svensk kontext. Studien är kvalitativ, baserad på fem semistrukturerade intervjuer med professionella som utför någon form av socialt arbete med utsatta ungdomar. LÄS MER