Sökning: "systemteori metod"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden systemteori metod.

 1. 1. “Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Hasselqvist; Josefin Åholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; umgänge; delaktighet; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers handlingsutrymme och erfarenhet av psykisk ohälsa bland gymnasieelever : En kvalitativ studie om skolkuratorers handlingsutrymme i gymnasieskolan samt deras syn på konsekvenserna som ungdomar erhåller av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sibel Eskander; Mirna Habeeb; [2022]
  Nyckelord :Mental illness; mental illness among young people; the curator s room for maneuver; consequences of mental illness among young people; Psykisk ohälsa; psykisk ohälsa bland unga; skolkuratorers handlingsutrymme; konsekvenser av psykisk ohälsa bland ungdomar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och bidra med ökad kunskap om skolkuratorers erfarenhet av deras arbete och möte med gymnasieelever i åldrarna 15–19 år som lider av psykisk ohälsa.. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken : -fallstudie på en grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Therese Mahrberg; Rebecca Haraldson; [2022]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; organisation; pedagogisk utredning; samarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Haraldson, Rebecca & Mahrberg, Therése (2022). Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken- en fallstudie på en grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Lärmiljöernas betydelse för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Brink; Anna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Individ; inkludering; lärmiljöer; samsyn; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brink, Linda och Nilsson Anna (2022). Lärmiljöernas betydelse för inkludering. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer vid stadieövergångentill årskurs sju : Elevers kunskapsutveckling och stödbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Linda Larsen; [2022]
  Nyckelord :Bronfenbrenners ekologiska systemteori; matematik; mottagande; stadieövergång; stödbehov;

  Sammanfattning : Larsen, Linda (2022). Stadieövergången till årskurs sju – elevers fortsatta kunskapsutveckling och stödbehov i matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER