Sökning: "systemteori omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden systemteori omvårdnad.

 1. 1. Orsaker till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor på akutmottagningar och dess påverkan på patientsäkerheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alma Dagerhem; Anders Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; stress; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; akutmottagning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på akutmottagningen kan innebära en hög stress och hög arbetsbelastning. Arbetsrelaterad stress kan ha negativa konsekvenser för sjuksköterskor och även för patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser och behov av stöd hos syskon till ett sjukt barn : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Petersson; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :siblings; family-centered nursing; illness; support; sibling relationships; syskon; familjecentrerad omvårdnad; sjukdom; stöd; syskonrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att känna sig delaktig i en familj och alla individer i familjen påverkar varandra, både positivt och negativt. Syskon betyder ofta mycket för varandra även om relationen inte alltid är positiv. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen. Det sjuka barnet får mer fokus och syskonet kan känna sig åsidosatt. LÄS MER

 3. 3. Insluten i vårdandet- att vårda en närstående med stroke, anhörigvårdares upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Angelica Knutsson; Ida Georgsson; [2016]
  Nyckelord :Familjefokuserad omvårdnad; systemteori; upplevelse; anhörigvårdare; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är den tredje största folksjukdomen i Europa och medför att det finns en stor grupp anhörigvårdare till en strokedrabbad närstående. Tidigare forskning visar att stödet till anhörigvårdare är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Att vara två om hjärtinfarkten : en systematisk litteraturstudie om familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en partner som överlevt en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Nyberg Rolf; Caroline Stjernberg; [2016]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; familjemedlem; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2013 inträffade drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter i Sverige och fler överlever idag en hjärtinfarkt. Då ohälsa drabbar partnern påverkas även familjemedlemmen i parrelationen, vilket innebar att påverkas en del i systemet så påverkas de övriga delarna. LÄS MER

 5. 5. ”Vi har olika förutsättningar och jag måste prioritera utefter hela min situation” : en intervjustudie om distriktssköterskornas upplevelser av arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Philippa Barieva; [2014]
  Nyckelord :Sense of coherence SOC ; Callista Roy; system model; Job Satisfaction; Workload; District nurse; Home Health Care; Interview; Qualitative Methods; Support; Stress; Experience; Känsla av sammanhang; KASAM; arbetsglädje; Arbetsbelastning; Distriktssköterska; Hemsjukvård; Intervju; Kvalitativ metod; Callista Roys systemteori RAM ; Stöd; Stress; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler svårt sjuka patienter får vård i hemmet. Områdesansvarig distriktssköterska i kommunal hemsjukvård ansvarar ensam för både omvårdnad och medicinska insatser kring patienten. En hög arbetsbelastning ökar risken för att göra fel när distriktssköterskan har ansvar för många patienter. LÄS MER