Sökning: "systemvärld - livsvärld"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden systemvärld - livsvärld.

 1. 1. Framställningen av självbilden En kvalitativ studie om hur självbilden påverkas av framställningen inom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mariam Al-Nawab; Marcus Vallsäter; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Självbild; sociala medier; påverkan; systemvärld - livsvärld; dramaturgiska perspektivet; reflexivitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT I detta arbete kommer det att belysas hur självbilden påverkas av grupper inom sociala medier på facebook. Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med några kvinnor från en tjejgrupp på facebook försöka bidra samt förklara hur dessa kvinnor framställer sig själva och hur medlemmarnas självbild påverkas utifrån andras framställning. LÄS MER

 2. 2. Den konstnärliga ambivalensen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malin Johannesson; [2015]
  Nyckelord :Bourdieu; frilans; yrke; Habermas; konst; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker varför individer som sysslar med konstnärliga uttryck också väljer att ha detta som yrke. Jag har velat bilda mig en uppfattning om hur dessa individer ser på sin konstnärlighet i relation till hur samhället värderar detta. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Att vägleda barn i ett senmodernt samhälle : en studie där föräldrar berättar om sina upplevelser av att uppfostra barn i vår tid

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Malin Burke; Christina Ståhl; [2010]
  Nyckelord :senmodernitet; uppfostran; föräldraskap; trygghet; familj;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur föräldrar ser på sin föräldraroll idag och vi har valt att betrakta det ur ett sociologiskt perspektiv med sociokulturella teorier. Syftet är att undersöka senmoderna föräldrars syn på sin roll som uppfostrare under deras barn/barns uppväxt. LÄS MER

 4. 4. Artisten i vardagsrummet : Gränsöverskridande och samförstånd i det moderna genombrottets dramatik: Leffler, Benedictsson och Stéenhoff

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Maria Mårsell; [2010]
  Nyckelord :argumentation; the artist; Benedictsson; bourgeois; communicative action; conversation; Fraser; gender; Habermas; human action; Leffler; lifeworld; the Modern Breakthrough; public debate; Stéenhoff; system; theatre; argumentation; Benedictsson; borgarklass; Fraser; genus; Habermas; kommunikativt handlande; konstnären; Leffler; livsvärld; moderna genombrottet; borgerlig offentlighet; samtal; Stéenhoff; systemvärld; teater;

  Sammanfattning : Anne Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson and Frida Stéenhoff were all part of the Modern Breakthrough in Swedish literature. By utilizing Jürgen Habermas theoretical works on communicative action, and Nancy Fraser’s supplementary reading of his theory, this essay makes clear that the authors’ struggle for an understanding and a rethinking of social norms in their plays Skådespelerskan (1873), Romeos Julia (1888) and Lejonets unge (1896) can be read as a contribution to the public debate. LÄS MER

 5. 5. En studie av kommunikation i missbruk och drogfritt tillstånd, förståelseorienterat kontra framgångsorienterat handlande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Dan Damsgård; Jesper Vartiainen; [2008]
  Nyckelord :Missbruk; drogfrihet; kommunikation; livsvärld; systemvärld; förståelseorienterat; framgångsorienterat;

  Sammanfattning : By comparing the experience off interaction in a life world with a drug habit and a life world without a drug habit you might find how they differ. We asked four former drug abusers in four semi structured interviews to describe their experiences off interaction under these two circumstances. LÄS MER