Sökning: "systemvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet systemvetenskap.

 1. 1. Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :David Ahlström; Denise Peterson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; distansundervisning; användaracceptans;

  Sammanfattning : Som följd av pandemin covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tvingadesgymnasieskolor i Sverige att anpassa sin undervisning till distansundervisning. Digitalaverktyg blev därför en viktig del för gymnasielärare för att kunna fortsätta undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Visualizing public transport with heat-maps : Comparing the scalability of SVG and Canvas for heat-maps

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jim Eriksson Kuitu; [2020]
  Nyckelord :SVG; Canvas; heat-map; D3.js; scalability; visualisation;

  Sammanfattning : Computer hardware is constantly improving, displays get bigger resolutions and the hardware can handle more data. Consequently, we can display more information with digital visualisation and our software needs to scale well with this increase. LÄS MER

 3. 3. Implementering av informationssystem i verksamheter : Verksamhetsledningens syn på framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jesper Granbo; Adam Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Success factors; Implementation of information systems; Success factors within implementations of information systems; Top management.; Framgångsfaktorer; Implementation av informationssystem; Framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem; Verksamhetsledning;

  Sammanfattning : The implementation of information systems creates risks for activities, which means that it is a key element in the survival of corporations. There are many studies on the very subject of the implementation of information systems, which deal with the same concepts such as the top management, visions and objectives, team, communication, training and change management. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 5. 5. Kan en applikation förändra våra val av livsmedel för en grönare planet? : En studie om ICA:s “Mitt Klimatmåls” beteendepåverkan genom persuasive design & technology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :Anna Enstam; Erica Hedström; [2020]
  Nyckelord :persuasive design; persuasive technology; beteendeförändring; hållbar livsmedelskonsumtion; grön IT;

  Sammanfattning : Food production in Sweden accounts for almost one third of all greenhouse gas emissions created by humans. Sustainability has therefore become a hot topic and several companies and organizations are developing different types of applications to get people to change their behavior in a direction towards a better environment. LÄS MER