Sökning: "tänkande-i-handling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tänkande-i-handling.

  1. 1. Att göra någonting av ingenting [att göra ingenting av någonting]

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

    Författare :Jennifer Caneva; [2020-07-08]
    Nyckelord :textil konst; text dialog; konstnärliga strategier; ; det ovissa; perception; tänkande-i-handling; konst inifrån och ut; work-in-process;

    Sammanfattning : Mitt konstnärliga utövande rör sig mig mellan olika uttryck upplevelsebaserad konst och kunskapssökande undersökningar. Dekonstruktion har drivit mitt arbete till en textbaserad dialog med intentionen att integrera textil som subjekt, skifta perspektiv och expandera mina erfarenheter av vad konstnärligt utövande kan vara. LÄS MER