Sökning: "tätningskoncept"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tätningskoncept.

 1. 1. Wave power - The future of energy supply? Focusing on its sealing solutions

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christian Kälvegren; Tobias Sjölin; [2017]
  Nyckelord :Gaiter; sealing concepts; wave power; Damask; tätningskoncept; vågkraft;

  Sammanfattning : A new concept for extracting renewable power has been developed at KTH Electric Power and Energy Systems, this time regarding wave power. Unlike other wave energy converters this concepts generator opens up the possibility to be operative also during low speed and at the same time preserve high power density and efficiency. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av tätningskoncept för aktuator i motorrumsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Matilda Frid; Malin Aronsson; [2016]
  Nyckelord :Sealing; gasket; encapsulation; laser welding; o-ring; static seal; dynamic seal; sealing design; Tätning; inkapsling; IP-klass; sammanfogning; lasersvetsning; o-ring; tätningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts på uppdrag av Kongsberg Automotive AB, en underleverantör inom fordonsindustrin som bland annat tillverkar växelspaksystem till både manuella och automatväxlade fordon. Fordonsbranschen kantas av ständig utveckling med innovativa lösningar, vilket under de senaste åren har resulterat i att elektroniken har fått en större roll i produkterna. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av tätningskoncept till TeijoViverk ABs industritvättmaskiner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Frida Andersson; Joakim Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Produktutveckling; Tätning; Konceptframtagning;

  Sammanfattning : Arbetet redovisar en utvecklingsprocess av TeijoViverk ABs tätningskoncept. Tätningskonceptet delas in i tre stycken konceptdelar; Infästningskoncept, Tätningsytakoncept och Tätningslistkoncept. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av tätningskoncept för ytnära bergtunnlar

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Axel Möller; [2010]
  Nyckelord :tätningsprojekt; ytnära bergtunnlar; tunnlar; jordmekanik; bergmekanik;

  Sammanfattning : Vägverket gör idag stora investeringar i nya tekniker för att förbättra tätningen av tunnlar från vattenläckage. Allt eftersom kraven på tätning har ökat, liksom antalet tunnlar i urbana miljöer, ökar också intresset i ny teknologi för tunneltätning. LÄS MER