Sökning: "tätortsnära skog"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden tätortsnära skog.

 1. 1. Deltagande planering vid tätorsnära konflikter om skogen - intressentanalys och preferensstudie i området runt Skärsjön, Skinnskatteberg

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Agnieszka Björk; [2018]
  Nyckelord :hyggesfritt; målkonflikter; attityder;

  Sammanfattning : The forest is Sweden's largest natural resource, and it is expected to meet several conflicting needs Wood production is prioritized, but in recent years, conservation of environmental values and biodiversity have also demanded their right. Another important aspect of the forest is the importance of social values. LÄS MER

 2. 2. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Persson; [2018]
  Nyckelord :urban forestry; skötsel; stadsskog; stadsnära skog; tätortsnära skog; virkeskvalité;

  Sammanfattning : I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Tätortsnära naturvård - Förslag på naturvårdsåtgärder i Kronoskogen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Winterfeldt; [2018]
  Nyckelord :nature conservation; sand dune; dead wood; forest grazing; naturvård; sanddyn; död ved; skogsbete; tätortsnära skog; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Loss of biodiversity is an important environmental problem. Many species are threatened due to loss of habitats and fragmentation. Furthermore, loss of biodiversity affects the forests ability to provide ecosystem services such as water regulation. LÄS MER

 4. 4. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Larsson; Carl Sandsjö; [2017]
  Nyckelord :Tätortsnära; Skog; Skötsel; Rekreation; Japan; Mariestad; Bestånd;

  Sammanfattning : Inbäddat i ett villaområde väster om Mariestads centrala delar ligger den japanska lärkskogen. Den omfattar ungefär 1 ha och ägs av Mariestads kommun. Platsens vegetation började planteras år 2007 och består huvudsakligen av japanska lärkträd som tillsammans med annan vegetation av japanskt ursprung bildar ett skogsbestånd. LÄS MER

 5. 5. Grönytor och tätortsnära skogs påverkan på ohälsa i tätorter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Patric Bennysson; [2017]
  Nyckelord :hälsa; välmående; natur; miljö; effekt;

  Sammanfattning : Antalet individer som drabbas av sjukfall har ökat i genomsnitt med 10 % per år från 2010-2016 i Sverige och psykisk ohälsa är den vanligaste sjukdomsdiagnosen. Den psykiska ohälsan har från 2010 till 2016 ökat från 31 % till 45 % av alla pågående sjukfall. LÄS MER