Sökning: "tävlingsmoment."

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet tävlingsmoment..

 1. 1. Tävlingsmoment i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Kozan; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; idrottsundervisning; konkurrens; tävlingsmoment.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten analyserar tävling i ämnet idrott och hälsa. Syftet är att belysa tävlingsmomentet i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. LÄS MER

 2. 2. Elevperspektiv på matematikundervisning - elever på spetsmatematikutbildning berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Henrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :matematik; elevperspektiv; tematisk analys; inkludering; begåvade elever;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att förstå elevers perspektiv på den matematikundervisning dedeltagit i under grundskoleåren. De elever som intervjuats går en spetsmatematikutbildningför årskurs 7-9 på en kommunal grundskola. Eleverna får dela med sig av sina berättelser i ensemi-strukturerad intervju i mindre grupper. LÄS MER

 3. 3. Föreningsaktiva elevers syn på tävling i idrott och hälsa : En kvalitativ studie kring pojkars motivation och tävlingsmoment i skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Föreningsaktiva; idrott och hälsa; motivation; self-determination theory; tävlingsmoment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad föreningsaktiva gymnasieelever tycker om idrott och hälsa samt hur deras motivation påverkas, då främst tävlingsmomenten. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer där respondenterna bestod av gymnasieelever som fick svara på frågor kring hur de upplevde idrott och hälsa under deras tid på högstadiet. LÄS MER

 4. 4. Konkret material i sannolikhetsundervisningen : En litteraturstudie om att använda och motivera valet av konkret material med elever inom sannolikhetsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edwin Bock; Paula Spets; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie om konkret material i undervisning om sannolikhet. Många lärare tycker det är svårt att undervisa om sannolikhet så eleverna utvecklar kunskaper inom området, då kan konkret material vara till stor hjälp. LÄS MER

 5. 5. Tävlingar i matematik : En systematisk litteraturstudie om hur undervisningen och lärandet i matematik påverkas av tävlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Andreas Carlsson; Anglert Natan; Eriksson Oscar; [2020]
  Nyckelord :matematik; tävlingsmoment; tävling; spel; matematiklärande; motivation;

  Sammanfattning : Det råder en tudelad debatt om huruvida tävlingsmoment i matematik påverkar elevers lärande och motivation positivt eller negativt. Syftet med studien är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning säger om tävlingsmoment i matematik. LÄS MER