Sökning: "tågstation"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet tågstation.

 1. 1. Soil, Sand and City

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Allouche; [2021]
  Nyckelord :urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. LÄS MER

 2. 2. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Signe Stenfeldt; [2021]
  Nyckelord :urban ekologi; ekologisk kompensation; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; Uppsala; Lunsen; Sydöstra staden; sydöstra stadsdelarna; kil; gestaltning; skog; natur;

  Sammanfattning : In Uppsala, Sweden, there is a proposal for a new in-depth comprehensive plan (fördjupad översiktsplan) for southeastern Uppsala that proposes a new train station, a dense development of approximately 21,500 new homes and 10,000–15,000 new jobs. The project area is located in a place with valuable nature, from both an ecological and recreational point of view. LÄS MER

 3. 3. Digital konst för stadens väntrum : aktiviteten på Citytunnelns konstnärligt programmerade perronger

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emil Vernersson; [2021]
  Nyckelord :väntan; tid; upplevelse; smart stad; perronger; tågstation; digital konst; digital arkitektur; offentlig; konst; wait; time; experience; smart city; platforms; train station; digital art; digital architecture; public; art;

  Sammanfattning : Tid förhåller vi oss alla till. Ibland sker glapp i tidsplaneringen och då inträder väntan och väntrummet. Generellt är väntan något som upplevs som tråkigt och de flesta försöker att undvika att vänta eller åtminstone upplevelsen av att vänta. LÄS MER

 4. 4. Hur förändrades bostadspriserna i Marieholm efter en utökad transportmöjlighet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emin Karaman; Kujtim Matarova; Ola Nilsson; [2020]
  Nyckelord :regression; tågstation; prispåverkande faktorer;

  Sammanfattning : En ökad transportkommunikation i form av tågstation har visat sig vara en prispåverkande faktor vid bostads- och fastighetsvärdering runt om i hela världen. Denna uppsats syfte är att undersöka hur tillförseln av tågstationen i Marieholm påverkat bostadspriserna. LÄS MER

 5. 5. Kiruna Nya Järnvägsstation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Clara Emilsson; [2020]
  Nyckelord :Järnvägsstation; Kiruna; Trafikverket; Station; Stationshus; Arktisk arkitektur; järnvägsarkitektur; tågstation; train station; arctic architecture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. LÄS MER