Sökning: "tång"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet tång.

 1. 1. Det samtida arkitektoniska koldioxidfria  passiva huset : Byggnation av ett familjehus med miljövänliga material

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alma Callderyd; [2022]
  Nyckelord :Passivhus; Arkitektur; Biofilihypotes; Hållbart byggande;

  Sammanfattning : Klimatkrisen har aldrig varit ett viktigare ämne, än vad den är nu. Ändå fortsätter vi att bygga med metall och betong trots att byggbranschen och byggherrarna är väl medvetna om utsläppen av koldioxid och växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Biogödningsmedel från sjögräs och tång : Ekonomiska förutsättningar att ersätta handelsgödsel

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lisaveta Rudaya; Madeleine Skantz; [2022]
  Nyckelord :Seaweed; beach-wrack; commercial fertilizer; sustainable agriculture; circular economy; phosphorus; nitrogen; biofertilizer; Sjögräs; tång; släke; handelsgödsel; hållbart jordbruk; cirkulär ekonomi; fosfor; kväve; biogödsel;

  Sammanfattning : Världsbefolkningens tillväxt sätter stort tryck på livsmedelsproduktionen. För att bemöta den ökande efterfrågan på mat förbrukas stora mängder handelsgödsel i syftet att stimulera tillväxten hos grödor och öka jordbruksmarkens bördighet. LÄS MER

 3. 3. Kadmiumhalter i svensk tång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Jonathan Laike Ståhle; Emil Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Cadmium; Sea weed; Sacchariana latissima; Ulva intestinalis; Fusus serratur; Boiling; AAS; ICP-OES; Food Technology; Agriculture and Food Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : Seaweed along the Swedish coast contains both proteins, fats, vitamins and minerals, and could be part of the food supply of the future. It could also be described as climate smart as seaweed does not need to be watered, fertilized, or take up land for cultivation. LÄS MER

 4. 4. Klaga inte på (under) livet : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse av att drabbas av en förlossningsskada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Jansson; Dessie Moisidou; [2022]
  Nyckelord :Blogs; birth injury; women; suffering; lifeworld.; Bloggar; förlossningsskador; kvinnor; lidande; livsvärld.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor är förberedda på en vaginal förlossning men få är införstådda med risken att drabbas av en förlossningsskada. Enligt en utredning från Socialstyrelsen (2020) drabbades 10,7 procent av kvinnor som födde barn första gången av allvarliga förlossningsskador med hjälp av sugklocka eller tång. LÄS MER

 5. 5. Possibilities of three Swedish wild grown macroalgae : a study of three wild grown macroalgae in Swedish water,Saccharina latissima, Ulva lactuca and Palmaria palmata, andthe potential of uses in aspect of nutrition

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Lisa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Macroalgae; Ulva lactuca; Saccharina latissima; Palmaria palmata;

  Sammanfattning : Macroalgae are an important energy source in several parts of the world and the popularity of algae has increased because of the specific properties. Due to the good gelling properties of macroalgae, algae derived products such as alginates can be used as additives commonly used as stabilizers in several food items. LÄS MER