Sökning: "törnvall"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet törnvall.

 1. 1. KULTURELLA AKTIVITETERS BETYDELSE FÖR ÅTERHÄMTNINGEN. UPPLEVELSER HOS PATIENTER MED DUBBELDIAGNOS

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linnea Törnvall; Selma Basic; [2020]
  Nyckelord :Dubbeldiagnospatienter; gemenskap; kulturella aktiviteter; psykisk hälsa; återhämtning.; Dual diagnosis patients; community; cultural activities; mental health; recovery.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett substansbrukssyndrom samtidigt som en annan psykiatrisk sjukdom benämns dubbeldiagnos. Att ha en dubbeldiagnos är förknippat med sämre prognos och svårare återhämtning. LÄS MER

 2. 2. ABW-KONTOR: FÖRSLAG TILL ETT KOMMUNIKATIONSVERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA UTFORMNINGSPROCESSEN

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Marcus Törnvall; Ellinor Stendlert; [2019]
  Nyckelord :Activity based work office; Communication tool; Design process; ABW; Aktivitetsbaserat kontor; Kommunikationsverktyg; Utformningsprocess;

  Sammanfattning : Syfte: Idag har det blivit allt mer vanligt att verksamheter använder sig av aktivitetsbaserade kontor, så kallade ABW-kontor. En anledning till detta är att kontorsformen är mer yteffektiv då den oftast är utformad för ett färre antal medarbetare än vad verksamheten har anställda. LÄS MER

 3. 3. Mobile or Computer: Does it Matter? - A quantitative study investigating the effect of device experience in an online store context, on perceived visual complexity and processing fluency

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra Ridderbjelke; Linnea Törnvall; [2019]
  Nyckelord :Visual complexity; Processing fluency; Device; Online store environment;

  Sammanfattning : E-commerce continues to transform the retail landscape at a fast pace, at the same time computer-access to online stores has gained competition from mobile-access. Consequently, the interest in how these devices and their inherent characteristics affect the consumers' perception of the content and behavioural intentions, has grown from both practitioners and academia. LÄS MER

 4. 4. GNSS-mätning vid olika tidpunkter : En studie om osäkerhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Johan Törnvall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om olika tidpunkter under dagen påverkar osäkerheten vid GNSS-baserade mätningar. För att undersöka detta så har mätningar gjorts på två kända punkter vid flera olika tillfällen. Mätningarna som jämförts är gjorda på förmiddag, eftermiddag och kväll. LÄS MER

 5. 5. Efterbehandling av biogödsel : Ett försök med avskiljning och uppsamling av kväve och vatten genom ammoniakstripping i en efterhygieniseringsprocess

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Pettersson; Elin Törnvall; [2017]
  Nyckelord :Biogas; Digestate; Fertilizer; Ammonia scrubber; Ammonia stripping; Hygienization; After treatment; Biogas; Rötrest; Gödning; Ammoniakskrubber; Ammoniakavskiljning; Hygienisering;

  Sammanfattning : During this master thesis, the possibility of ammonia removal from digestate in combination with after hygienization has been investigated. The aim of the work was to see how much ammonia that could be removed but also the properties of other process parameters such as TS/VS content, pH and alkalinity of the digestate. LÄS MER