Sökning: "t-Test"

Visar resultat 16 - 20 av 920 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 16. Standardiserat vårdförlopp förtestikelcancer –remitteras rätt patienter inom Region Örebro?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ruth Randén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Testikelcancer är en ovanlig tumörform, men den vanligaste maligna diagnosenbland män i åldern 25–40 år. Vanliga symtom förknippade med sjukdomen är en palpabeltestikulär resistens, volymökad testikel, smärta och obehag i skrotum eller en förändradtestikelkonsistens. LÄS MER

 2. 17. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 3. 18. Supplier-perceived value in bigscience-supplier relationships : What can suppliers gain from delivering to big-science organizations?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Weng Xin; [2021]
  Nyckelord :big science organization; supplier-perceived value; business-to-science relationship; B2B; B2S;

  Sammanfattning : From the perspective of suppliers, this thesis explores what value suppliers can gain from delivering to big-science organizations (BSOs). Inspired by the framework of supplier-perceived value (SPV) by Walter et al. LÄS MER

 4. 19. Välmående hos utrikesfödda föräldrar under postpartum-perioden jämfört med inrikesfödda föräldrar samt riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa : En kvantitativ studie med deskriptiv & explorativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nerué Osman; [2021]
  Nyckelord :Mental Illness; Parental Stress; Risk Factors; Foreign-born; Swedish-born; Mental Well-Being; Well-Being; Psychological Well-Being; Postpartum; Psykisk ohälsa; Föräldrastress; Riskfaktorer; Utrikesfödd; Inrikesfödd; Välmående; Psykologiskt välmående; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum är en utmanande tidsperiod med ökad risk för psykisk ohälsa hos föräldrar. De flesta studier som har genomförts har undersökt inrikesfödda mödrar. Det saknas studier som undersöker postpartum-relaterad psykisk ohälsa hos utrikesfödda föräldrar i Sverige. LÄS MER

 5. 20. Is there a relationship between spatial orientation ability, and field of study and gender?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Teodora Neagu; [2021]
  Nyckelord :spatial ability; spatial orientation; gender; STEM; spatial förmåga; spatial orientering; kön; STEM; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Spatial ability has been studied in relation to education and gender previously, concluding that men outperform women in any field of study in spatial tasks and test batteries. For that reason, the present study aims to confirm such differences through a spatial orientation task and the Santa Barbara Sense of Direction Scale (SBSOD). LÄS MER