Sökning: "t-Test"

Visar resultat 21 - 25 av 920 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 21. SPAC-bolag och dess förvärv : En studie om ledningens operativa erfarenhet och påverkan på utvecklingen av operationella prestationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Jacobsson; Oskar Nilsson; [2021]
  Nyckelord :börsnotering; DuPont-modellen; fusioner och förvärv; operativ erfarenhet; operationella prestationer; SPAC-bolag; Special Purpose Acquisition Companies;

  Sammanfattning : Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) är så kallade skalbolag som skapas och börsnoteras i syfte att förvärva ett onoterat bolag som tar över platsen på börsen. SPAC-bolagets ledning anses vara dess enda tillgång och således är deras tidigare erfarenhet en vital framgångsfaktor. LÄS MER

 2. 22. The development of a novel sport specific isometric strength measurement for para kayak classification : A reliability study

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Matilda Ekman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To the author’s knowledge, no research has earlier been done on the development of a sport specific strength measurement system for para kayak classification.Aim: In order to work in line with the International Paralympic Committee, to develop more evidence-based methods for classification, the overall purpose of this study was to design and develop a sport specific test battery to measure force in isometric contractions. LÄS MER

 3. 23. Betydelsen av bollinnehav för framgång inom svensk fotboll : En kvantitativ studie inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Victor Grönqvist; Kristoffer Tsikkinis; [2021]
  Nyckelord :fotboll; bollinnehav; framgång; allsvenskan; superettan; svensk fotboll; tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Inom internationell fotboll verkar högre bollinnehav vara en viktig faktor för framgång, däremot är det inte påvisat om detta även gäller inom svensk fotboll. Syftet med studien var således att undersöka bollinnehavets betydelse inom svensk elitfotboll. LÄS MER

 4. 24. Är Showrooms framtiden för ditt varumärke?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Issa Kram; Albin Engström; Jesper Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Showroom; Varumärke; Modebranschen; Marknadsföring; Varumärkespersonlighet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur varumärken uppfattas av konsumenter när den fysiska ytan är representerad i form av ett showroom snarare än en traditionell butik. Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket utgörs av Dimensions of BrandPersonality för att beskriva hur varumärken kan uppfattas och Image-profil-identitet för att undersöka huruvida de förändrade uppfattningarna är fördelaktiga för varumärken. LÄS MER

 5. 25. Tillämpning av persuasive design på kursvärderingsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Birgander; Jens Bleckert; [2021]
  Nyckelord :Persuasive design; kursvärdering; Fogg; Persuasive System Design; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet (IM) används ett digitalt kursvärderingsverktyg (IMKV) som en central metod att samla in feedback från kursdeltagare som underlag för kvalitetsarbete och för reflektion åt kursdeltagaren. Vid IM är svarsfrekvensen låg och således är underlaget för kvalitetsarbete lågt och IMKV riskerar visa på resultat som inte är reliabla eller representativa. LÄS MER