Sökning: "tEIGEN"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tEIGEN.

 1. 1. Customer segmentation of retail chain customers using cluster analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sebastian Bergström; [2019]
  Nyckelord :Cluster analysis; customer segmentation; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; big spenders; statistics; applied mathematics; unsupervised learning; Klusteranalys; kundsegmentering; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; storkonsumenter; statistik; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In this thesis, cluster analysis was applied to data comprising of customer spending habits at a retail chain in order to perform customer segmentation. The method used was a two-step cluster procedure in which the first step consisted of feature engineering, a square root transformation of the data in order to handle big spenders in the data set and finally principal component analysis in order to reduce the dimensionality of the data set. LÄS MER

 2. 2. Personal characteristics in job ads : Strategic communication in urban and rural municipalities

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Aleksander Teigen; [2019]
  Nyckelord :Job classifieds; urban rural municipalities; strategic communication; big five theory; chi-square; Platsannonser; storstad landsbygd; strategisk kommunikation; femfaktorteorin; chi2;

  Sammanfattning : Platsannonser är medveten kommunikation från arbetsgivare med avsikten att framförallt locka nya medarbetare, men fungerar även som marknadsföring av den rekryterande organisationen. I platsannonser är efterfrågan på personliga egenskaper hos den som ska anställas ett vanligt förekommande fenomen. LÄS MER