Sökning: "ta fram vision"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden ta fram vision.

 1. 1. Jämförelse mellan gradient AK/A-kvot och beräknad AK/A-kvot mellan tre forimätningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Jonna Karlsson; Maja Forsman; [2023]
  Nyckelord :AK A; ackommodation; vergenser; heterofori; von Graefe; Modifierad Thorington; Maddox Rod; binokulärseende; konvergens; divergens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vergenser är ögonrörelser där ögonen rör sig i olika riktningar i relation till varandra. Sambandet mellan konvergens och ackommodation kallas AK/A-kvot. Det kan tas fram med beräknad eller gradientmetod. Den beräknade metoden baseras på avstånds- och närforier. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av köksredskap : Omrörare som underlättar arbetet i köket

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ebru Bircan; Garabet Wartan; [2023]
  Nyckelord :CAD; Project plan; Project base; Product development; Construction; CAD; Projektplan; Project base; Produktutveckling; Konstruktion;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att ta fram ett produktförslag för att utveckla en batteridriven omrörare som saknas på marknaden. Målet med projektet var att skapa en självverkande omrörare som underlättar arbetet i köket genom att effektivisera och förenkla matlagningen när det kommer till omrörning av livsmedel i kastruller och liknande. LÄS MER

 3. 3. Finns tid för dialog? : En studie om medborgares demokratiska position i städer som expandear

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Kristian Rosenberg; [2023]
  Nyckelord :Medborgardeltagande; Medborgardialog; demokrati; bolagisering; samhällsbyggnadsprocessen; legitimitet; exploateringsbolag; stadsbyggnadsförvaltning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur medborgarens demokratiska position i samhällsbyggnadsprocessen påverkas beroende på valet av organisationsform i staden som expanderar. I denna studie har två städers stadsbyggnadsförvaltningar i kontrast till kommunala exploateringsbolag studerats utifrån två stadsutvecklingsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Implementeringsförslag för en kollaborativ robot

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Alice Merkert; Emma Hallman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom industrin sker stora förändringar, vilket innebär att företag behöver vara lyhörda för förändring. Kollaborativa robotar är ett vanligt inslag i utvecklingen mot industri 4.0 och företaget Elos Medtech i Skara har för detta syfte införskaffat sin första kollaborativa robot. LÄS MER

 5. 5. Velocity Obstacle method adapted for Dynamic Window Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Florian Coissac; [2023]
  Nyckelord :Autonomous navigation; Local planning; Dynamic obstacle avoidance; ROS; Autonom navigering; Lokal planering; Dynamiskt undvikande av hinder; ROS;

  Sammanfattning : This thesis project is part of an internship at Visual Behavior. The company aims at producing computer vision models for robotics, helping the machine to better understand the world through the camera eye. The image holds many features that deep learning models are able to extract: navigable area, depth inference and object detection. LÄS MER