Sökning: "ta sin mats ur skolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ta sin mats ur skolan.

 1. 1. Drivkrafter för barns överträdelser i skolan : belysta ur ett struktureringsteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Mats Andersson; [2020]
  Nyckelord :rules; conventions; power; agency; authority; structure; contradiction; unintended consequences; regler; konventioner; makt; agency; auktoritet; struktur; kontradiktion; oavsiktliga konsekvenser;

  Sammanfattning : Hur barn förhåller sig till regler har belysts i forskning som visat att barnen lägger stor vikt vid moralrelaterade regler. Hur barnen accepterar konventionella regler beror på vilken funktion regeln upplevs fylla. LÄS MER

 2. 2. Yrkesförarutbildningens, vara eller icke vara! : Kritiskt granskad kritik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Mats Funke; [2007]
  Nyckelord :betygskriterier; icke-konfessionell; remissinstans; social kompetens; styrdokument;

  Sammanfattning : Kritik, ett känsloladdat ord, leder till utveckling om det speglas ur positiv synvinkel.Ej konkretiserad kritik mot transportutbildningen från branschen gav mig inspiration att försöka ta reda på substansen i kritiken, för elevens och övriga berörda parters överlevnad. LÄS MER