Sökning: "table position"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden table position.

 1. 1. Effects from Firn Density on Radar Derived Depth to Perennial Firn Aquifer, Lomonosovfonna, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Estmark; [2022]
  Nyckelord :Perennial Firn Aquifer; Glacier; Svalbard; Mass balance; GPR; Lomonosovfonna; Flerårig firn akvifär; glaciär; Svalbard; massbalans; GPR; Lomonosovfonna;

  Sammanfattning : As the climate is changing, there are clear impacts on the mass balance of glaciers. A glacier can be defined as the result of sufficient accumulation, in the form of snow and rain, compared to its ablation, the different types of glacial loss, a balance that then determines the size of the glacier. LÄS MER

 2. 2. Extrapolate

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Seppe van Heusden; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Object and context are inseparable. Meaning, interpretation and function are derived from the relation between them. Extrapolate emphasizes the connection between the object and its physical context. LÄS MER

 3. 3. Vakuumlyftverktyg för Rullborrkroneben

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Bayan Al Khatib; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) tillverkar olika rullborrkronor som används för bergborrning. Rullborrkronan består av tre hopsvetsade ben. Benen är smidda och levereras från en extern leverantör. Rullborrkronebenen kommer in på en EU-pall sedan lyfts dem in i en fräs for bearbetning. LÄS MER

 4. 4. Investigation of compact rotor position sensor technology

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Casper Stahrberg; Oscar Pallin; [2021]
  Nyckelord :Electronic Design; Rotor position; absolute sensor; compact; inductive position sensor; PCB; planar coils;

  Sammanfattning : Electric vehicles are increasing on the market and new technologies are being investigated because of the demand placed on electrified drivelines to provide maximum efficiency. Electric motors are expected to provide high efficiency and thus precise and compact designs of sensors for electric motors are requested. LÄS MER

 5. 5. Mobile Floor-Marking Robot, utilizing Feedback from Laser Tracker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Lisa Klinghav; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Equipment installation at MAX IV, a state-of-the-art particle accelerator in Sweden, requires accuracy and precision in the range of micrometers. The measurement technology used is laser tracking, with which the position of a movable reflector is determined, by reflecting the laser beam emitted from a stationary tracker. LÄS MER