Sökning: "tablet"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade ordet tablet.

 1. 1. Förskollärarnas syn på hur man arbetar med natur och miljö tillsammans med det pedagogiska verktyget surfplattan i förskolan. : En studie om vad surfplattan kan bidra med i den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Härell; Stephanie Gratwohl Ochoa; [2019]
  Nyckelord :tools; tablet; education; ipad; ICT; biology; nature; environment; ar-tifacts; verktyg; surfplatta; undervisning; Ipad; IKT; biologi; natur; miljö; artefak-ter;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med mer kunskap om hur förskollärarna ser på surfplattan i förskolan och om den används i undervisning om natur och miljö, samt vilka för- och nackdelar som finns med att använda surfplatta.   I vår studie har vi valt att ha två metoder då vi vill ha ett bredare perspektiv för hur förskollärarna använder sig av surfplattan i undervisning om natur och miljö. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Christensen; Maria Evander; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; IKT; Lärplatta; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Eftersom vi står inför en revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 vilket bland annat innebär att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompentens. Därför har syftet med vår studie varit att ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt är till IKT/lärplattan i förskolan och vilka olika faktorer som påverkar användandet i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Hjälpa eller stjälpa? : Lärares upplevelse av hur barn använder surfplattan på förskola i Kalmar.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Children; educational tools; technology; tablets; preschool; digital tools.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine pre-school teachers' experiences of how and for what purpose children at preschool Ljusstaden in Kalmar, use the tablet. The study also examined the teachers' views on the tool in that context. LÄS MER

 4. 4. Surfplattan som stödresurs för barn med funktionsvariationen autism : En kvalitativ textanalys med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Eklund Larsen; Nadja Mann; [2018]
  Nyckelord :Autism; surfplatta; kommunikation; förskola; funktionsvariation; digital resurs.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur en surfplatta kan stödja och främja barn med funktionsvariationen autism i sin kommunikativa förmåga och i sitt sociala samspel. Studiens tidigare forskning går igenom kommunikation och surfplattan som stödresurs för barn med autism, denna forskning pekar på att barnen kan få stöd av en surfplatta men att forskningen är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. Usability and pilot tests on privacy dialogues : Evaluation of prototypes for data sharing online

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Robin Nyzell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate what can be done to make internet users more aware of what information they share with service providers, as well as to serve as a pilot test for two prototypes as a part of a EU funded project called CREDENTIAL. For these tests 12 participants were recruited. LÄS MER