Sökning: "tablet"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet tablet.

 1. 1. Lärande och undervisning med surfplattan i fokus : En studie om barns och förskollärares digitala färdigheter och kompetensbehov i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marina Hellberg; [2020]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskola; surfplatta; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har en kvalitativ ansats och tar som utgångspunkt ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med denna studie är att beskriva och diskutera förskollärares erfarenheter av att använda digitala verktyg, med särskilt fokus på surfplattan i undervisningen, samt deras syn på och arbete med barns lärande och digitala kompetenser i förskolans pedagogiska verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER

 3. 3. Treatment of a Liquid Al-Si Alloy : Quality Control and Comparison of Two Melt Degassing Processes

  Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Material och tillverkning

  Författare :Badreddin Radwan; [2020]
  Nyckelord :Dissolved Hydrogen; Degassing; Porosity; Grain Refinement; Eutectic Modification; Fluidity; Metallography; Thermal Analysis.;

  Sammanfattning : Products manufactured by aluminium casting have become very popular and already replaced many parts that were once produced by iron and steel casting. This trends upwards especially in the automotive industry as it has become extremely important to reduce vehicle weight due to environmental requirements and economical aspects. LÄS MER

 4. 4. Digitala Tvillingar : Verklighet eller hype?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Ruderer; Signe Stéen; [2020]
  Nyckelord :igital twin; hype; Industry 4.0; Internet of Things IoT ; Product Lifecycle Management PLM .; digital tvilling; hype; Industri 4.0; produktlivscykelhantering PLM ; Sakernas Internet IoT .;

  Sammanfattning : Digitala tvillingar har på de senaste åren blivit ett väldigt aktuellt och omtalat begrepp. I det här examensarbetet undersöks det om termen enbart är en hype eller om det faktiskt är verktyget för att utveckla olika branscher till något bättre. LÄS MER

 5. 5. Intuitiv människa robot interaktion : Med ett fokus på små- till medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Lovisa Lund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis presents an explorative approach for performing intuitive human robot interaction and programming using a physical interaction tool called Moneo. The device is the link between the the human and the robot. The Moneo is used in combination with a tablet called MoneoTablet and a Vslam camera called MoneoVision. LÄS MER