Sökning: "tabloidisering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tabloidisering.

 1. 1. De konflikt-gestaltade partiledarna : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson veckan innan riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefin Bergman; Clara Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Stefan Löfven; Ulf Kristersson; Jimmie Åkesson; The Conflict-frame; Tonality.; Stefan Löfven; Ulf Kristersson; Jimmie Åkesson; Konflikt-gestaltning; Tonalitet.;

  Sammanfattning : “De konflikt-gestaltade partiledarna” är en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets gestaltning av Stefan Löfven, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson den sista veckan innan riksdagsvalet 2018. Studien fokuserar på förekomsten av konflikt-gestaltning och typ av tonalitet. LÄS MER

 2. 2. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
  Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

  Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER

 3. 3. "Someone isn't telling the truth" : En kritisk diskursanalys av den amerikanska dagspressens nyhetsbevakning av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Kahrobaee; Stefanie Rumaina Pezo; [2018]
  Nyckelord :CDA; sexual harassment; metoo; tabloidization; gender; hegemony; CDA; sexuella trakasserier; metoo; tabloidisering; genus; hegemoni;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar hur maktstrukturer framträder i den amerikanska dagspressens bevakning av sexuella trakasserier. Studien analyserar 18 artiklar som har bevakat två snarlika fall där två män som varit nominerade till en position i Högsta domstolen i USA blivit anklagade för sexuella trakasserier. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta en mördare : En kvalitativ innehållsanalys av Jönköpings-Postens och Jminis rapportering om ett uppmärksammat brott.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christopher Östhed; Sebastian Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Tabloidisering; Lokaljournalistik; Medielogik; Jönköping; Gestaltningsteori; Kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Vi befinner oss i en tid där medielandskapet ständigt förändras och där aktörer tvingas göra anpassningar för att överleva. Inom journalistiken har det främst handlat om en övergång till ett mer tabloidiserat innehåll (d.v.s. LÄS MER

 5. 5. SVT:s nya digitala äventyr : En studie om digitaliseringens och kommersialiseringens påverkan på PublicService med innehållet på SVT Nyheters Facebook-sida som exempel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Zandbergs; [2015]
  Nyckelord :Digitalisation; Commercialisation; Public Service; Soft News; Digitalisering; Kommersialisering; Public Service; Soft News;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka hur SVT:s nyhetsrapportering ser ut på Facebook för att se om dess användande har lett till en kommersialisering, samt för att ge ett exempel på hur SVT har agerat mot två utmaningar, kommersialiseringen och digitaliseringen av medier. Genom att belysa skillnaderna och likheterna mellan Facebook-sidorna SVT Nyheter och TV4 Nyheterna, ska man kunna se om SVT lever upp till Public Services löften. LÄS MER