Sökning: "tabu search"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden tabu search.

 1. 1. Den fertila kvinnans upplevelse av att leva med urininkontinens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aida Fejzovic; Tove Hagman Clase; [2020]
  Nyckelord :acceptans; erfarenhet; livskvalitet; skam; tabu; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens (UI) är ett ofrivilligt urinläckage som var fjärde kvinna drabbas av under sin livstid. Många lider av UI i tysthet då tillståndet anses privat och tabubelagt. LÄS MER

 2. 2. A New Approach for Solving the Disruption in Vehicle Routing Problem During the Delivery : A Comparative Analysis of VRP Meta-Heuristics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sai Chandana Kaja; [2020]
  Nyckelord :Vehicle Routing Problem; Disruption; Vehicle breakdown; Solution algorithms; Meta-heuristics; Tabu Search.;

  Sammanfattning : Context. The purpose of this research paper is to describe a new approach for solving the disruption in the vehicle routing problem (DVRP) which deals with the disturbance that will occur unexpectedly within the distribution area when executing the original VRP plan. LÄS MER

 3. 3. Comparing genetic algorithms and tabu search in the order batch picking problem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Valfridsson; Johan Vikström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper genetic algorithms (GA) and tabu search are compared in the order batch picking problem – modelled as a multiple agent traveling salesman problem. The algorithms are evaluated in a simulated warehouse implemented with class based storage in mind. LÄS MER

 4. 4. Transporteffektivitet vid e-handel av dagligvaror : En kvantitativ studie av sista milen-distribution genom ruttplanering och metaheuristiken tabusökning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Patricia Melin Jonsson; Ronja Ask; [2019]
  Nyckelord :Sistamilen; sistamilen-distribution; tabusökning; metaheristik; ruttplanering;

  Sammanfattning : Vid e-handel av dagligvaror finns stora utmaningar i att skapa förutsättningar för effektiva hemleveranser. Sista milen-distributionen står för den minst transporteffektiva delen av den totala försörjningskedjan då den är svårast att genomföra kostnads- och energieffektiv ruttplanering på. LÄS MER

 5. 5. Comparing Two-Phase Hybrid Metaheuristics for the University Course Timetabling Problem (UCTP)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Andersson; Carl Petter Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Timetabling is a time consuming and difficult task for large organizations. One popular research field is the university course timetabling problem (UCTP). UCTP is the NP-hard combinatorial problem of scheduling courses at a university while satisfying some constraints. LÄS MER