Sökning: "tacit knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden tacit knowledge.

 1. 1. The Use of Management Control Systems for Controlling Intraorganizational Knowledge Transfer from Change Projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sissela Ekdahl; Michelle Holmberg; [2018-07-02]
  Nyckelord :Management control systems; Knowledge transfer; Change projects;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. BYKET – ETT IMMATERIELLT KULTURARV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Karin Olsson Lindström; [2018-06-25]
  Nyckelord :Intangible cultural heritage; tacit knowledge; everyday chores;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2018, 180 hpGrundnivå2018:30.... LÄS MER

 3. 3. Om vi gör roliga saker så får vi glada elever : En undersökning av påverkansfaktorer och kvalitetskriterier för estetiska projekt i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Olausson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska; Konstnärliga och Kreativa projekt i Skola; Musikpedagogik; Musikterapi; Estetisk undervisning; Estetiska läroprocesser; Skolkör; Luciatåg; Träningskolan; Anne Bamford; The wow factor; Tomas Saar; Träningslogik; Linjära eller Meningsskapande arbetsformer; Maximal identitetsinvestering; Tyst kunskap; Tacit knowledge;

  Sammanfattning : En undersökning av estetiska projekt i skolmiljö. I undersökningen intervjuas en musiklärare, en förskoleklasslärare och en musikterapeut som representanter för olika yrkesgrupper som arbetar med estetiska projekt i skolmiljö. LÄS MER

 4. 4. Why Brands Still Cause Trouble : Revisiting Holt's dialectical theory of consumer culture and branding

  Master-uppsats,

  Författare :Luis Grau; Andrei Vanetski; [2018]
  Nyckelord :brands; consumers; consumer culture; instagram; influencers; marketing; micro-celebrity; endorsement; Bourdieu s habitus; lacan s discourse;

  Sammanfattning : The rise of social media in general and Instagram in particular has enabled a new type of celebrities, called micro-celebrities, that nowadays are being increasingly used by companies to endorse their products or establish their brands. While celebrity endorsement as a type of stealth branding together with some other marketing techniques characteristic of postmodernism were predicted to be unveiled and scorned by consumers (Holt, 2002), there are signs that through the practices of micro-celebrities, the language and logic of marketing have become even more ubiquitous in our contemporary social life (Khamis et al. LÄS MER

 5. 5. Uppfinna hjulet på nytt? : En fallstudie om IT-systems roll vid kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Bergqvist; Frida Nordenfors; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; IT system; SECI model; tacit knowledge; explicit knowledge; consultancy industry; small companies; Kunskapsöverföring; IT-system; SECI-modellen; tyst kunskap; explicit kunskap; konsultbranschen; små företag;

  Sammanfattning : Informationsteknik (IT) har en betydelsefull roll i dagens samhälle och ett av de mest framgångsrika verktygen för att inhämta, bearbeta och bevara data och information är olika typer av IT-system. Studier visar att ett väletablerat IT-system kan möjliggöra kunskapsöverföring inom en organisation. LÄS MER