Sökning: "tack ord"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden tack ord.

 1. 1. Barns musikaliska preferenser : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Alma Bengmark; [2021]
  Nyckelord :barn; musik; preferenser; musikgenre;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser ett antal utvalda barns musikaliska preferenser hösten 2020. Barn har idag ett större utbud att välja på än tidigare i historien tack vare de nya plattformar som finns i form av olika streamingtjänster. LÄS MER

 2. 2. Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Niclasdotter; Hanna Oledal; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; masculinity; hegemony; public service; teenagers; stereotypes; MCDA; genus; maskulinitet; hegemoni; public service; svt; ungdomsserie; stereotyper;

  Sammanfattning : Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. LÄS MER

 3. 3. Kalkningens effekt och spridning - Uppföljning och utvärdering av kalkning och försurning i Ulricehamns kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Försurning; kalkning; sjöar; pH; alkalinitet; skogsbruk; miljömål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification was one of the biggest environmental issues during the 20th centaury, especially in Sweden since acidic emissions from other regions ended up in the ground and water here. In this study, data from several lakes in Ulricehamn Municipality was analysed with consideration of acidification. LÄS MER

 4. 4. Klarspråk i tryckfriheten : en undersökning av 2019 års språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Moa Lundgren; [2020]
  Nyckelord :klarspråk; lagspråk; användare; lexikogrammatik; komposition; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : 2019 genomgick tryckfrihetsförordningen en språklig reformation med motivet att lagen skulle göras mer begriplig för allmänheten. Den här studien undersöker dessa språkliga ändringar utifrån ett klarspråksperspektiv. LÄS MER

 5. 5. A Planar Laser-induced Fluorescence Study of NO + CO oxidation at Pd(100)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Hanna Sjö; [2020]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Catalysis is an essential tool in industry, and the developments in catalysis research during the last decades have led to higher efficiency in many important processes. CO oxidation is a common reaction to use in catalysis research both due to its applications in industry but also since it is a simple reaction where the knowledge gained about its reaction mechanism can be applied to important but more complicated reactions. LÄS MER