Sökning: "takkonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet takkonstruktion.

 1. 1. Solceller på miljonprogrammets tak. Håller det? : En studie i problematik kring solceller på tak med fokus på takkonstruktionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonatan Engh; Anna Eriksson Stark; [2020]
  Nyckelord :Photovoltaic systems; Solar cells; Building statistics; The Million program; SBN; Building norms; Solcell; Byggstatik; Miljonprogrammet; SBN; Byggnormer;

  Sammanfattning : The Million Program, buildings built between 1965 - 1974, is still a large part of the Swedish housing stock. These buildings now face a major need for renovation and energy efficiency measures. At the same time as the need for renovation is increasing, photovoltaic systems have also grown in popularity. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkerhet i ventilerade parallelltak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Gabriel Odén; Gustav Månhardt; [2020]
  Nyckelord :Parallelltak; WUFI; blinda beräkningar; varierad luftomsättning; luftflödesmodell; fuktsäkerhet; MRD; termisk drivkraft; klimatdata; ventilerad luftspalt; värme och fukttransport; konvektion; analytisk lösning; fallstudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Parallel roofs are commonly used in Sweden when constructing new small house buildings and are also difficult to access for inspection. Furthermore, high demands are set in the Swedish building regulations, although there are no clear guidelines for their compliance. LÄS MER

 4. 4. Artrikedom på nya höjder : ett gestaltningsförslag på en takpark utifrån Grahns parkegenskap artrikedom

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Algeborg Taipale; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; förtätning; gröna tak; takpark; artrikedom;

  Sammanfattning : På grund av den rådande urbaniseringen i Sverige ökar ständigt efterfrågan på bostäder och andra faciliteter i staden. Den mark som är obebyggd och har potential att bebyggas är ofta grönområden. Utan grönska i städerna saknas en stor del av de förutsättningar som idag finns för god livskvalitet i urbana områden. LÄS MER

 5. 5. Laserskanning och 3Dmodellering för rekonstruktion av ett medeltida kyrkorum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Wiberg; Agnes Rindberg; [2019]
  Nyckelord :Middle ages; church; laser scanning; 3D reconstruction; interior; Medeltiden; kyrka; laserskanning; 3D-rekonstruktion; interiör;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver en 3D rekonstruktion av en medeltida kyrka belägen 25 km söder om Växjö. Kyrkan som är byggd under 1200-talet är speciell då den fortfarande har kvar mycket av sitt ursprungliga utseende. Kyrkan har även en välbevarad takkonstruktion som speciellt uppmärksammas i detta arbete. LÄS MER