Sökning: "taknock"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet taknock.

 1. 1. Parallelltak med mekanisk ventilation : En jämförelse mellan mekanisk och naturlig ventilation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathilda Nöjd; Emma Petersson; [2020]
  Nyckelord :Naturlig ventilation; Mekanisk ventilation; Parallelltak; Mögelpåväxt;

  Sammanfattning : To build and conserve the moisture proof roof constructions is a central problem in the building industry. Outdoor ventilated roof constructions is considered to be a riskful construction that can be burdened with moist damages. It is problematic to build parallel roof with low energy consumption that are resistant to moist. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av förhållanden mellan positionsvariationer och säsong respektive montering/placering av monument : i Swepos® B-klassade fasta referensstationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tony Cederström; Henrik Lysén; [2015]
  Nyckelord :NRTK; SWEPOS; positionsvariation; säsong; tidsserieanalys; Tsview;

  Sammanfattning : En förtätning av Sveriges fasta referensnät SWEPOS® pågår för närvarande. De fasta referensstationerna i SWEPOS-nätet delas in i klass A och B med huvudsaklig skillnad i montering/placering av antenner och fästen. LÄS MER

 3. 3. Glimtar : En konsthall i Uppsala

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mira Glowinkowska; [2014]
  Nyckelord :Konsthall; Uppsala; växling;

  Sammanfattning : Glimtar- En konsthall i UppsalaEn konsthall vid Uppsala stationsområde. Bredvid Katalinhuset, det gamla stationsmagasinet som idag huserar ett café, en bar med musikscen, och några mindre butiker.Konsthallen ska visa och förvara den samling som för närvarande finns i Uppsala konstmuseum i Uppsala slott, samt nya verk. LÄS MER