Sökning: "takterass"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet takterass.

 1. 1. Strängnäs City Hall

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Veronika Jalas; [2019]
  Nyckelord :Strängnäs; City Hall; Stadshall; glass; brick; ramp;

  Sammanfattning : Strängnäs City Hall is a place for the people of Strängnäs to come together. The building is separated into two parts, one part for the people working in the building and one part for the public. The part for the workers consists of a traditional brick building with views overlooking the harbor. LÄS MER

 2. 2. Länken

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Evelina Hüll; [2018]
  Nyckelord :School; The Link; Skolan; Skolan Länken; Länken;

  Sammanfattning : Detta är en skola som är uppdelad i olika huskroppar som kan bidra till närmare kontakt och relation till elever och lärare men framförallt till den årskurs som man går i och de allra närmsta årskurserna. Detta skapar också en närmre relation mellan elev och hus som kan ge en trygghet, ett hem att fly till. LÄS MER

 3. 3. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Fisk Fågel Mittemellan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Torulf Jörnholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs; Solna; Hagalund;

  Sammanfattning : Detta projekt är en förskola för ca. 40-50 barn och 10 anställda, belägen i kvarteret Framnäs i Solna. Tomten ligger i korsningen Gustafsvägen/Charlottenburgsvägen. En utgångspunkt i projektet är att förhålla sig till att tomten har en relativt liten yta och att byggnaden får utgöra maximalt 30% av tomtytan. LÄS MER

 5. 5. Skolan i parken - En skola för årskurs f-6 samt kulturcenter i Annedalsparken i Mariehäll

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Therese Pähn Tahari; [2013]
  Nyckelord : skola i Mariehäll Annedalsparken träbyggnad massivträ cradle to cradle takträdgård ekologiskt byggande hyvlad gran linoljesåpa diffusionsöppna skikt ;

  Sammanfattning : En skola där kretsloppstanken fått genomsyra både konstruktion, system och pedagogik. Med hänsyn till området och Annedalsparkens betydelse för de boende har byggnaden infogats som ett hänsynsfullt tillägg. LÄS MER