Sökning: "taktik"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet taktik.

 1. 1. Lärande som överlevnadstaktik : En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jimmie Broberg; [2022]
  Nyckelord :Organisatoriskt lärande; individuellt lärande; kunskapshantering; olika former av lärande; lärandekultur; ledarskap;

  Sammanfattning : Titel: Lärande som överlevnadstaktik – En studie om samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering. Syfte: Skapa förståelse för samspelet mellan individuellt lärande och kunskapshantering i en kunskapsintensiv organisation, med särskilt intresse för enheter där krav på uttalad eller formell professions- eller yrkeskunskap saknas. LÄS MER

 2. 2. Covid-19-pandemins påverkan på herrallsvenskan. Enstudie om hemmaplansfördel mellan säsongerna2018-2021.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Lukas Larsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; home ground advantage; the Swedish top male football league; travel effects; crowd effects.; covid-19; hemmaplansfördel; herrallsvenskan; reseffekter; publikeffekten.;

  Sammanfattning : Påverkade covid-19-pandemin fotbollsallsvenskan för herrar i Sverige? Vad hände när matcherna spelades utan publik? I detta examensarbete undersöks bland annat fenomenet hemmaplansfördel med tanke på covid-19-pandemin. Syftet med arbetet är att studera och analysera hur hemmaplansfördelen, antal gjorda mål, antalet varnade och utvisade spelare i herrallsvenskan har förändrats mellan säsongerna 2018, 2019, 2020 och 2021 med tanke på covid-19-pandemin. LÄS MER

 3. 3. Anfall är bästa försvar – Manöverkrigföring vid defensiva operationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Christian Wester; [2022]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; Krigföringens principer; Defensiva operationer; Yom Kippur; Golanhöjderna 1973;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka tre sekventiella teoriers förklaringskraft kring taktisk framgång vid defensiva operationer. Inom krigsvetenskapen är enigheten stor om att manöverkrigföring är den främsta metoden för en mindre armé som vill besegra en större motståndare i ett konventionellt krig. LÄS MER

 4. 4. Specialidrottslärares bedömningspraktik : Legitimerade lärares resonemang om bedömning och betygsättning i kursen idrottspecialisering 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Christian Johansson; [2022]
  Nyckelord :specialidrott; NIU-fotboll; kunskapskrav; centralt innehåll; läroplansteori; bedömning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva hur legitimerade lärare i ämnet specialidrott inriktning fotboll resonerar om bedömning och betygsättning i kursen idrottsspecialisering 1, utifrån kursens centrala innehåll om ”taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling”. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med fem legitimerade specialidrottslärare. LÄS MER

 5. 5. Den bästa vägen till målet : En observationsstudie om de faktorer som leder till mål i damernas Svenska Superliga i innebandy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Andrea Seeberg Haglund; Adrian Persson; [2022]
  Nyckelord :taktik; offensiv; uppspel; bollvinst;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga vad som sker i de målgörande bollinnehaven i damernas Svenska Superliga i innebandy säsongen 2021/2022 samt analysera de faktorer som leder till mål. En observationsstudie genomfördes där 30 matcher och 317 mål observerades via video. LÄS MER