Sökning: "taktil"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet taktil.

 1. 1. Hoppas att du har förstått : Om multisensoriskt arbete med grundläggande sångteknik i kör

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :sångteknik; gruppundervisning; körsång; körmetodik; inlärningsstilar; sinnesmodaliteter; multisensorisk undervisning;

  Sammanfattning : Körrepetitionen är en gruppundervisningssituation där samtliga korister förväntas lära utifrån samma förutsättningar, trots att vi människor har olika sätt att tänka samt föredrar olika slags metoder och instruktioner. De fakta att många av röstinstrumentets delar sitter gömda inne i kroppen samt att eventuella missförstånd kan leda till långvariga röstproblem gör körledarens uppgift utmanande. LÄS MER

 2. 2. Taktilitet i Virtual Reality, vän eller fiende? : En kvalitativ studie om sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i Virtual Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Petter Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; immersion; flow; interaktiv; taktil; stimuli;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sambandet mellan visuella och taktila stimuli i Virtual Reality med avstamp i frågeställningarna: Hur stor roll spelar sambandet mellan visuella stimuli och taktila stimuli i en Virtual Reality-installation? Hur förändras deltagarens inlevelsekänsla när detta samband ändras? Hur förändras deltagarens rumsuppfattning när detta samband ändras? För att besvara frågeställningarna skapades två olika versioner av en interaktiv VR-installation utefter metoden forskning genom design. En av versionerna hade korrekt samband mellan visuella stimuli och taktila stimuli, det vill säga att deltagaren fysiskt kunde röra vid det denne såg med hjälp av fysiska objekt som var placerade i samma rum som installationen upplevdes i. LÄS MER

 3. 3. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Lundvall; [2019]
  Nyckelord :landskapsrörelse; strövande; taktil skala; visuell skala; fragmentering; Bernard Lassus; Lilla Sickla; Kolerakyrkogården; Hammarbyskogen;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. LÄS MER

 4. 4. Lua Programming in HRC Workstation Design

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Juan Luis Jiménez Sánchez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Close collaboration between human operators and industrial robots is one approach to meet thechallenges of increased global competition and demographic change for manufacturingcompanies in the developed countries. These human-industrial robot collaborative (HRC)assembly systems combine human flexibility, intelligence and tactile sense with robotic speed, endurance and repeatability. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av designkoncept för Monitor: : Ett hjälpmedel för dövblinda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Moa Lundfeldt; [2018]
  Nyckelord :deaf-blindness; human centered; semantics; sensory functions; tactile interaction; dövblindhet; användarcentrerad; semantik; sensoriska funktioner; taktil interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att utveckla ett designkoncept för Monitor. Monitor är ett hjälpmedel för personer med nedsatt hörsel eller dövblindhet som utvecklats av Pariception AB. Projektets problemställning omfattade att ta fram en design som var användarvänlig, ergonomisk, användarcentrerad och anpassad till Pariception som varumärke. LÄS MER