Sökning: "taktisk-"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet taktisk-.

 1. 1. Ekologisk dynamik inom svensk elitfotboll : Ett paradigmskifte för taktisk träning

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Marcus Wallin; Gustav Høgmo Utstøl; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur svenska elittränare i fotboll tränar taktik med en analytisk utgångspunkt från ekologisk dynamik och den pedagogik/metodik den förespråkar (icke-linjär pedagogik och constraints-led approach). Frågeställningar Arbetar tränarna enligt principerna inom icke-linjär pedagogik (rörelsevariation, representativ övningsdesign och perception-aktion)? Vilka främjande och begränsande faktorer utifrån constraints-led approach tar tränarna hänsyn till samt påverkar medvetet? Har tränarna i svensk elitfotboll kunskap om icke-linjär pedagogik, constraints-led approach och ekologisk dynamik? Metod Studien genomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att ta reda på hur tränarna genomförde taktisk träning och om det var i enlighet med ramverket ekologisk dynamiks nyckelprinciper. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av universitet : En studie om organisatoriska hinder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Patrik Haglund; Mårten Söderholm; [2019]
  Nyckelord :Digitization; organizational obstacles; strategy; tactics; operations; university; Digitalisering; organisatoriska hinder; strategi; taktik; operation; universitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler universitet infört fler digitala verktyg inom undervisningssammanhang och administration. Tidigare forskning har fokuserat mycket på vad det kan betyda för lärandet och hur det kan förbättra organisationen. LÄS MER

 3. 3. Measuring the impact of strategic and tactic allocation for managed futures portfolios

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alva Engström; Filippa Frithz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal asset allocation is an ever current matter for investment managers. This thesis aims to investigate the impact of risk parity and target volatility on the Sharpe ratio of a portfolio consisting of futures contracts on equity indices and bonds during the period 2000-2018. LÄS MER

 4. 4. Ledning av Specialoperationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Hedborg; Johan Neidmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Specialförband har under mer än ett halvt sekel ökat i betydelse i egenskap av komplement till de traditionella stridskrafterna. Under denna period har förhållandevis lite forskning genomförts kring hur ledning (planering, förberedelser och genomförande) av specialoperationer på taktisk nivå bör bedrivas. William H. LÄS MER

 5. 5. Vad kan man när man kan spela badminton? : En kvalitativ studie av elitspelares uppfattning av sina egna förmågor

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Björn Särnbrink; [2019]
  Nyckelord :Net- and wall games; pedagogy; Badminton; Pedagogik; Didaktik; Nätspel;

  Sammanfattning : Abstract Aim. The aim of the study was to identify what abilities that elite players in badminton develop through playing. The purpose of doing this, was to get an insight into the most skillful player’s specific abilities. To investigate what you ”can do when you can do” is of great importance for teaching sports. LÄS MER