Sökning: "takttid"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet takttid.

 1. 1. Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Emma Nordekvist; [2019]
  Nyckelord :Waste; non-value adding; lean; takt; capacity; Slöseri; icke värdeskapande; lean; takt; kapacitet;

  Sammanfattning : ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsoptimering genom standardiserat arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Julia Karlsson Bäcklund; Tina Fjällström; [2019]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; kapacitetsoptimering; DMAIC; produktionskapacitet; cykeltid; takttid; arbetsmoment; arbetssätt; slöseri; monteringslinje; reducering; variation; pilottest; efterfråga; konkurrenskraft; Lean.;

  Sammanfattning : För att möta en ökande efterfråga och samtidigt bibehålla konkurrenskraft krävs många gånger en optimering av produktionskapaciteten. Det påstås att det kan uppnås genom implementering eller utveckling av standardiserat arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av stegmatare för vevstakar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Pontus Bergstedt; Viktor Svemark; [2019]
  Nyckelord :Step feeder; sorting; orientation; conrod; connecting rod; construction; Stegmatare; sortering; orientering; vevstake; konstruktion;

  Sammanfattning : Detta arbete beskriver förarbete och konstruktion av en stegmatare som sorterar och orienterar vevstakar för en takttid på tio sekunder. Industrier är ofta beroende av materialhanteringsutrustning där olika processer säkerställer någon form av sortering eller orientering, vilket styrker arbetets relevans. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för Just-In-Time i en kundorderstryd produktion.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Nermin Hajiric; [2018]
  Nyckelord :Just-In-Time; Lean produktion; ställtid; kvalitet; effektivitet; lager och kostnad.;

  Sammanfattning : Just-In-Time är ett måltillstånd som dagens tillverkningsindustrier strävar efter, vilket innebär att öka produktivtetet genom att minska ledtiden, öka kvaliteten och bli mer resurseffektiva. Tillverkningsindustrier är ineffektiva vad gäller att producera efter tillståndet Just-In-Time. LÄS MER

 5. 5. En jämförelsestudie mellan batchtillverkning och enstycksflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alice Andersson; Emily Ericsson; Lisa Kuusinen; [2018]
  Nyckelord :Lean management; batchtillverkning; materialflöde; materialförsörjningsmetoder och klockstudier;

  Sammanfattning : Rapporten utgår ifrån en fallstudie som utfördes på ett företag, Jensen Sweden AB, där syftet var att jämföra batchtillverkning med enstycksflöde genom att studera ett specifiktproduktionsflöde i processen. Materialflödet och materialförsörjningens påverkan på processen ingick också i studien. LÄS MER