Sökning: "tal analys Bush"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden tal analys Bush.

 1. 1. Bush, Obama och terroristerna - En diskursanalys av de båda presidenternas retorik gällande internationell terrorism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jens Andersson; Olof Meijer; [2013]
  Nyckelord :Bush; Obama; terrorism; terrorister; diskurs; diskursanalys; krig.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den allmänna uppfattningen är att ett skifte skett till det bättre i hur USA talar om och bekämpar terrorism efter att Barack Obama efterträdde George W. Bush som president. I denna diskursiva analys visar vi på att de retoriska skillnaderna snarare handlar om små nyanser. LÄS MER

 2. 2. Colbert Nation: En metafor för den retoriska situationen i den nya mediaåldern?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Garth Peot; [2011]
  Nyckelord :Stephen Colbert; retorik; Bitzer; George W. Bush; partesmodellen; den retoriska situationen; nya medier; satir; kommunikation; sociala medier; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : Stephen Colberts tal på Vita Husets korrespondentmiddag 2006 väckte stor uppståndelse tack vare dess budskap och talets snabba utspridning i de nya medierna. Denna uppsats analyserar talets kontext och innehåll för att bedöma huruvida Colberts tillvägagångssätt var passande. LÄS MER

 3. 3. Realism och liberalism i president George Bushs tal före det första Gulfkriget :  en analys

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Mohlin; [2003]
  Nyckelord :Kuwaitkriget 1990-1991; Utrikespolitik; Säkerhetspolitik; USA; Irak; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

  Sammanfattning : Den övergripande frågeställningen i den här undersökningen är den om på vilket sätt realism ochliberalism kom till uttryck i den officiella politiken gentemot Irak under hösten 1990.I uppsatsen framgår att president Bush beskrev det som hände under hösten 1990 genom enkombination av både realistiskt och liberalistiskt färgade skildringar. LÄS MER

 4. 4. God Bless America : en retorisk analys av George W. Bush

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tove Håkansson; Jonas Pehrson; [2003]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att med hjälp av retorisk analys undersöka hur George W. Bush försöker övertyga sin publik. LÄS MER