Sökning: "tal analys kungen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tal analys kungen.

 1. 1. Maktdelning och samförstånd - Perspektiv på den svenska normprövningsdebatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dennis Andreev; [2012]
  Nyckelord :Rättshistoria; statsrätt; normprövning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyserar jag den debatt som har förts i Sverige i frågan om normprövning – dvs. möjligheten att underkänna en norm med hänvisning till att den strider mot ett högre rättsbud – från 1828 till 1980. LÄS MER

 2. 2. ”Bara den som älskar sörjer” En retorisk analys av minnestalen till flodvågskatastrofens offer, i Stockholms Stadshus, den 10 januari 2005

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Daniel Kanje; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag granskat de tre tal som kung Carl XVI Gustav, ärkebiskop K.G. Hammar och statsminister Göran Persson höll till minne av flodvågskatastrofens offer, i Stadshuset den 10 januari 2005. Av de tre talen var det främst kungens som satte spår i mitt med-vetande. LÄS MER