Sökning: "tal frihet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden tal frihet.

 1. 1. "När ljuset börjar falla lika" : Sökandet efter en jämlik modernitet i Sonja Berg Pleijels Java-serie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Sissel Almgren; [2020]
  Nyckelord :Sonja Berg Pleijel; barn- och ungdomslitteratur; 70-tal; ethische politiek; kolonialism; Java; Nederländska Ostindien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker en barnbokstrilogi, som skrevs av Sonja Berg Pleijel under sjuttiotalet, och som utspelar sig under de sista åren av nederländskt kolonialt styre i nuvarande Indonesien, och under tiden för den japanska invasionen. I uppsatsen undersöker jag hur två av modernitetens utopier kontrasteras emot varandra, den ena är idén om ett gott kolonialt styre, och den andra är idén om en värld där rättvisa och frihet råder. LÄS MER

 2. 2. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER

 3. 3. DET AKTIVITETSBASERADE KONTORET - FRIHET ELLER KONTROLL? En diskursanalytisk studie av anställdas tal om kontorstypen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Olivia Nilsson Busk; Sofia Axelson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; makt; frihet; disciplinering; styrning; Foucault; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka innebörden av det aktivitetsbaseradekontoret ur ett maktperspektiv genom att studera anställdas tal omkontorstypen.Teori: Det empiriska materialet analyserades och tolkades med hjälp av enFoucaultinspirerad diskursanalys utifrån begrepp såsom disciplinering ochstyrning. LÄS MER

 4. 4. Tystnaden: Makten, rösten och talet : En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2018]
  Nyckelord :Silence; Voice; Power; Strategy; brown girl dreaming; The Vegetarian; Rape; Abuse; Become silent; Oppression; Postcolonialism; Gender studies; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; African-American Civil Rights Movement; Resistance; Break the silence; Uprising; Revolt; Silent protest; Nonviolent; Power structure; Master suppression technique; Vegetation; Growth; Existence; Life; Death; Freedom; Speech; Tystnad; Makt; Strategi; Röst; Kontrollinstrument; Redskap; brun flicka drömmer; Jacqueline Woodson; Vegetarianen; Han Kang; Självbestämmande; Maktspel; Våldtäkt; Övergrepp; Tystna; Förtryck; Postkolonialistisk teori; Genusteori; Diskurser; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; Medborgarrättsrörelsen; Bryta tystnaden; Uppror; Tyst demonstration; Tal; Tysta; Maktmedel; Motstånd; Härskartekniker; Växtlighet; Frihet; Liv; Döden; Återfödelse; Makten; Talet; Tystnaden; Rösten;

  Sammanfattning : Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. LÄS MER

 5. 5. ”Den yttersta garanten för demokrati, fred och frihet!” : en narrativanalys med fokus på Försvarsmaktens rådande självbild angående deras internationella respektive nationella roll

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Olsson; [2016]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Försvarsmakten; internationella insatser; narrativ; självbild; nationella uppdrag; Orford; Human rights; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Sverige och Sveriges Försvarsmakt har en lång tradition av att delta i internationella insatser. En tradition som i regel motiverats utifrån en idé om Sverige som ett fredligt, neutralt, och demokratiskt land. Vilket därmed anses göra Sverige till ett land med en unikt internationell position, som en moralisk stormakt. LÄS MER