Sökning: "tal om ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden tal om ekonomi.

 1. 1. Effektivitet och kvalitet i relation till resurser : En kvalitativ studie om vårdpersonals uppfattning om välfärdens framtida svårigheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Mavis Zander; [2021]
  Nyckelord :Welfare; quality; efficiency; digitization; resources; logics; Välfärd; kvalitet; effektivitet; digitalisering; resurser; logiker;

  Sammanfattning : Det råder debatter och diskussioner om att ökad effektivitet, produktivitet och digitalisering krävs för att lyckas med välfärdsuppdraget. Begreppen är central och det finns få individnära forskning om vad dessa begrepp står för och innebär i det dagliga arbetet för olika yrkesverksamma personer inom välfärdenstjänster såsom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. LÄS MER

 2. 2. På tal om att rädda miljön : En diskursanalys av hur relationen mellan människa och miljö uttrycks i FN:s miljöstrategier 1972-2015

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Virenius; Hanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Governmentality; Antropocentrism; Ekocentrism; Diskursanalys; WPR; Miljö; Natur; Miljöpolitik; Klimatförändringar; Förenta nationerna;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöproblem ett faktum som blivit svårt för mänskligheten att förneka. Dagens miljöpolitiska diskurser handlar främst om vilka miljöproblem som är de verkliga problemen och vad som anses vara lösningen på dessa. LÄS MER

 3. 3. Föreningskultur, Kommersialiseringen & 51-procentsregeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linus Arkelius; Sebastian Petersson; [2021]
  Nyckelord :Football fans; Club culture; Club structure; Non-profit organizations; Commercialization; Organization culture; Swedish football; 50 1 rule.; Fotbollssupportrar; Föreningskultur; Ideella föreningar; Kommersialisering; Organisationskultur; Svensk fotboll; 51-procentsregeln;

  Sammanfattning : Svensk fotboll har en starkt rotad föreningskultur som bygger på ideellt engagemang,amatörmässiga ideal och demokrati. Under lång tid har dock fotbollen i stort genomgått enkommersialiseringsprocess där elitfotbollen allt mer styrs som företag och ekonomi blir alltviktigare. LÄS MER

 4. 4. Grycksbo Sjuk- och begravningskassa 1916–1995 : En undersökning av en lokal sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och dess aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Lena Isaac; [2020]
  Nyckelord :Socialhistoria; sjukkassa; begravningskassa; 1900-tal och Grycksbo;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga Grycksbo sjuk- och begravningskassas medlemsutveckling och aktivitet, det vill säga utdelning av olika hjälp i fråga om sjukdom, begravning och mödrahjälp mellan åren 1916 till 1995. Det källmaterial som använts är: protokoll, mötesprotokoll och styrelseprotokoll från 1891 till 1995 samt kassabok. LÄS MER

 5. 5. Pergamentsundersökningen : Arbetet med de medeltida pergamentsomslagen 1930- 1984

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jim Holm; [2020]
  Nyckelord :Arkivkunskap; pergamentomslag;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks arbetet med att identifiera och registrera de pergamentsomslag som finns bevarade i våra statliga arkiv kring räkenskapshandlingar från 1500- 1600-talet. Omslagen i pergament är däremot äldre, 1000- 1500-tal, och tagna ur böcker som vanligen härstammade från katolska kloster och landskyrkor. LÄS MER